Start maandelijks factureren en prijsindexatie 2023

Maandelijks factureren op basis van verbruik
Per januari 2023 verandert de manier van factureren. Portbase start vanaf dan met maandelijks achteraf factureren op basis van het daadwerkelijke verbruik. Portbase stuurt per 1 januari 2023 een maandelijkse factuur op basis van transacties per maand. Dit in het kader van inzicht in verbruik en het voorkomen van onverwachte naheffingen.

Wijziging algemene voorwaarden
Door bovenstaande wijziging is er een aantal aanpassingen in artikel 9 (vergoeding) en artikel 10 (betaling en facturering) van de algemene voorwaarden doorgevoerd. In deze artikelen is het bepaalde over de voorschotnota en eindafrekening aangepast naar het maandelijks facturen op basis van daadwerkelijk verbruik. De aangepaste artikelen vindt u hier.

Indexatie 2023
Ook informeren wij u over de indexatie van 2023. Vanwege de hoge inflatie wordt Portbase ook geconfronteerd met extra prijsstijgingen. Om deze kosten te dekken indexeert Portbase alleen de abonnementstarieven*met 8,1% (conform CPI) vanaf januari 2023. Portbase indexeert om kostendekkend te zijn en om dat te bereiken in 2023 is het indexeren van de abonnementstarieven voldoende. De transactietarieven worden niet geïndexeerd.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand, staan wij u graag te woord.