Tips voor optimaal gebruik Road Planning

Voor het voormelden van containers bij de nieuwe terminals op Maasvlakte 2 (APM Terminals Maasvlakte II, RWG) biedt de service Road Planning een aantal extra opties. Een goed gebruik maakt het voormelden en de afhandeling op de terminals nog makkelijker.

Eenvoudig wijzigen en annuleren
Een voormelding voor de nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2 kunt u in Road Planning (zo nodig) eenvoudig wijzigen en vervolgens opnieuw insturen. Dit geldt zowel voor de webversie als voor een systeemkoppeling. U hoeft dus géén geheel nieuwe voormelding aan te maken. Indien een bezoek niet doorgaat, kunt u een voormelding ook annuleren.

Goed gebruik TAR-codes
Bij uw voormelding voor de nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2 reserveert u tevens een tijdslot. Via Road Planning krijgt u vanuit de terminals hiervoor een Truck Appointment Reference (TAR). Dit is uw referentie waarmee u binnen een bepaald tijdvak toegang heeft. Aan één TAR kunt u meerdere containers koppelen. Dit doet u door bij het voormelden van een 2de (en 3de, etc.) container die u binnen een al gereserveerd tijdslot wilt brengen c.q. halen, de bij de 1ste container verkregen TAR op te geven.

Heeft u twee bestaande voormeldingen met twee TAR’s (dus twee tijdsloten) die u wilt combineren in één bezoek? Wijzig dan de TAR van de ene voormelding in de TAR van de andere voormelding. Op die manier koppelt u de twee voormeldingen aan één TAR en één tijdslot.

Wilt u toch met meerdere TAR’s werken? Dan zal uw chauffeur bij de terminal voor elke TAR opnieuw de gate in en uit moeten.