Portbase realiseert vernieuwde marktplaats voor datadeling

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft Portbase een vernieuwde omgeving voor DEFLog (Data Exchange Facility Logistics) ontwikkeld. Eind april is deze live gegaan. DEFLog biedt een marktplaats voor datadiensten voor de logistieke sector, met name in het wegvervoer.

De eerste twee concreet via de vernieuwde infrastructuur beschikbare toepassingen betreffen data over wegwerkzaamheden en data voor logistiek, zoals informatie over venstertijden, voorkeursroutes, milieuzones, zero-emissie zones en laad- en losplekken. Al deze data zijn voor de transportsector gratis te verkrijgen en naar behoefte te gebruiken in eigen applicaties.

Rechtstreeks van de bron

De ambitie van het ministerie van IenW is dat DEFLog steeds verder uitgroeit. Externe partijen kunnen voor DEFLog volgende diensten ontwikkelen en via de marktplaats beschikbaar stellen. Anders dan bij het oude DEFLog blijven de data in de vernieuwde versie bij de bron en gebeurt het delen rechtstreeks met de geïnteresseerde publieke of private partij(en). Dat werkt sneller, efficiënter en veiliger tegen lagere kosten. Aanbieders houden bovendien nog meer controle over het gebruik van hun data. Via een autorisatieregister wordt in DEFLog vastgelegd wie welke gegevens voor welke doeleinden mag inzetten. Het ministerie doet zelf het beheer van DEFLog.

“DEFLog biedt een marktplaats voor datadiensten
voor de logistieke sector, met name in het wegvervoer”

Voor Portbase waardevolle praktijkcase

Voor Portbase was de realisatie van het vernieuwde DEFLog een waardevolle praktijkcase voor het toekomstig faciliteren van datadeeloplossingen, bovenop de generieke platform solutions van het Port Community System. De opgedane kennis en ervaring neemt Portbase nu mee bij de verdere doorontwikkeling en het goed inrichten van alle randvoorwaarden voor dergelijke dienstverlening. Vanaf 2023 wil Portbase volgende trajecten gaan faciliteren voor (haven)partijen die een eigen community willen starten voor het uitwisselen van specifieke data.

“Voor Portbase was de realisatie van het
vernieuwde DEFLog een waardevolle praktijkcase”

Veilig en makkelijk toegang via IAMconnected

Toegang tot DEFLog krijgen partijen via IAMconnected, de Portbase-dienst voor veilige en makkelijke toegang tot digitale diensten in haven en logistiek. DEFLog heeft zodoende geen eigen toegangsinfrastructuur nodig. Wegvervoerders en softwareleveranciers die bijvoorbeeld al met Portbase werken, kunnen hun IAMconnected-account ook gebruiken voor DEFLog. Eenmaal ingelogd is het mogelijk datadiensten af te nemen of zelf aan te bieden.

“Toegang tot DEFLog loopt via IAMconnected,
de Portbase-dienst voorveilige en makkelijke toegang
tot digitale diensten in haven en logistiek”

Input voor programma Digitale Infrastructuur Logistiek

Het ministerie van IenW is op verschillende manieren voor Portbase een belangrijke stakeholder. Samen met vijf andere partijen trekken Portbase en het ministerie actueel samen op in het nieuwe programma Digitale Infrastructuur Logistiek (zie artikel) dat wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds. DEFLog heeft met name voor de in dit programma opgenomen ontwikkeling van een Basis Data Infrastructuur interessante praktijkinzichten opgeleverd over decentraal data delen. Daarnaast wordt DEFLog betrokken bij de binnen het programma uit te voeren living labs.

DEFLog is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SmartwayZ.NL en Portbase met medewerking van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer, Transport en Logistiek Nederland, evofenedex, Stichting Uniforme Transport Code en de Dutch Association of Logistics and Transport IT suppliers. Meer informatie: www.deflog.org.