Alle wegvervoerders over naar Melding Container Achterland

Portbase zet in de aankomende weken alle wegvervoerders die via het web met de service Road Planning werken over naar Melding Container Achterland. Deze nieuwe service maakt het voormelden bij de containerterminals voor u makkelijker en sneller.

In totaal worden circa 1100 wegvervoerders overgezet. De eerste 350 daarvan zijn reeds gedaan. Het overzetten gebeurt automatisch. Zodra u toegang tot Melding Container Achterland heeft, krijgt u hiervan bericht op uw startscherm van het Port Community System. Vanaf dat moment dient u de nieuwe voormeldingen via Melding Container Achterland uit te voeren. Voor de reeds bestaande voormeldingen heeft u dan nog twee weken de tijd om deze af te handelen in Road Planning. Daarna gaat deze service uit. Een instructievideo voor Melding Container Achterland vindt u hier. Ook hebben wij voor u een Quick Start Guide beschikbaar en kunt u de lijst Meest gestelde vragen en antwoorden raadplegen.

Afgestemd met gebruikers
De nieuwe service Melding Container Achterland is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een werkgroep uit het wegvervoer. In meerdere sessies is met hen overlegd hoe de nieuwe service het beste aansluit bij de dagelijkse praktijk. Meer details over de voordelen ziet u in deze video met onder meer AZV-voorzitter Marco Post. Pilot-deelnemer Kleijn Transport omschrijft in een artikel het gemak van de service als ‘Voormelden met je ogen dicht’.

Volgende stappen
Wegvervoerders die via EDI met Road Planning werken, worden in de volgende fase naar Melding Container Achterland overgezet. Portbase bereidt momenteel een API-koppeling voor. Op korte termijn zullen we over de API-koppeling met Melding Container Achterland meer inhoudelijke informatie delen met softwareleveranciers en IT-afdelingen.

Einddoel is dat Melding Container Achterland in de toekomst één ingang biedt voor het snel en eenvoudig voormelden van álle modaliteiten: weg, binnenvaart en spoor. Dit maakt bij het voormelden snel wisselen tussen modaliteiten mogelijk en draagt in het algemeen bij aan het verder verbeteren van de achterlandlogistiek van de Rotterdamse haven.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over Melding Container Achterland? Onze Service Desk helpt u graag. U kunt hen bereiken via 088 625 25 25 of servicedesk@portbase.com.
Meer informatie over Melding Container Achterland vindt u ook op onze website.