Ben Maelissa nieuw lid Raad van Commissarissen Portbase

Op 1 september treedt Ben Maelissa (Danser Group) toe tot de Raad van Commissarissen (RvC) van Portbase. Hij volgt Peter den Breejen (Cosco Shipping Lines) op.

Maelissa hoopt de gewaardeerde lijn van zijn voorganger door te kunnen trekken, zo stelt hij desgevraagd. ‘Mijn bijdrage zal vooral liggen op het snijvlak van ondernemerschap en (container)logistiek. Daar ligt mijn expertise.’

Ervaring inbrengen

Bovendien brengt Maelissa, net zoals Den Breejen, een groot netwerk in de haven met zich mee. ‘Vanuit mijn dagdagelijkse werk sta ik in regelmatig contact met een groot aantal verladers, expediteurs, rederijen en (inland) terminals. Zodoende weet ik wat er in de haven speelt en welke behoeften er zijn. Die kennis kan ik inbrengen in de RvC, met het oog op de activiteiten die Portbase ontplooit.’

Hij concretiseert: ‘De praktijk is weerbarstig. Dat kan betekenen dat ondanks veel goede wil bepaalde belangrijke initiatieven vanuit Portbase niet (snel genoeg) van de grond komen. Ik hoop daar dan een positieve slinger aan te kunnen geven.’

Samen ontdekken

Maelissa benadrukt dat hij de RvC ziet als een ‘fijne groep mensen’, die ‘doelgericht’ en ‘concreet denkend’ te werk gaat. ‘Extra redenen voor mij om ja te zeggen toen ik door Portbase werd gevraagd om toe te treden tot de RvC.’

Ten slotte spreekt Maelissa de verwachting uit nog veel te kunnen leren van zijn collega’s in de RvC. ‘Ze zijn allemaal geselecteerd op basis van hun unieke expertise en ervaring. Met dat soort mensen kunnen sparren, om mede op basis daarvan in gezamenlijkheid te ontdekken wat de beste datadeelstrategie voor de Nederlandse havens is, zie ik als heel waardevol. Ik kijk dan ook uit naar de komende samenwerking.’

Over de RvC van Portbase

De RvC houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken bij Portbase. Zij richt zich op het belang van Portbase en controleert en adviseert de directie. Daarnaast beoordeelt de RvC het functioneren van Portbase en begeleidt ze de ontwikkeling van het overkoepelende Port Community System. Voorzitter van de RvC is Vivienne de Leeuw (Port of Rotterdam). Naast haar zetelen Dione de Jong-Elsinga (Deloitte), Victor van der Chijs (Deltalinqs) en Eduard de Visser (Port of Amsterdam) in de RvC van Portbase.