,

Fiona van der Graaf in RvC van Portbase

De Raad van Commissarissen (RvC) van Portbase is onlangs van samenstelling veranderd. Er werd afscheid genomen van Dione de Jong-Elsinga. Haar opvolger is Fiona van der Graaf.

De afgelopen jaren heeft Dione de Jong-Elsinga in haar rol als RvC-lid mede bijgedragen aan de vormgeving van de Portbase-strategie. Portbase is haar dankbaar voor al het goede werk, de adviezen en prettige samenwerking.

Fiona van der Graaf is als Global IT Director/CDO gespecialiseerd in verandermanagement, met name op het snijvlak van strategie, IT en digitalisering. Ze werkte voorheen onder meer voor Ahold, Heineken en KLM om aldaar de digitale strategie vorm te geven en uit te rollen. De afgelopen 3 jaar heeft ze als a.i. CIO en als strategisch adviseur bedrijven ondersteund in hun digitale transformatie. Deze ervaring neemt ze mee als ze zich, samen met de overige RvC-leden, de komende jaren gaat richten op de verdere implementatie van de Portbase-strategie.

Over de RvC van Portbase

De RvC houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken bij Portbase. Zij richt zich op het belang van Portbase en controleert en adviseert de directie. Daarnaast beoordeelt de RvC het functioneren van Portbase en begeleidt ze de ontwikkeling van het overkoepelende Port Community System (PCS).

Voorzitter van de RvC is Vivienne de Leeuw (Port of Rotterdam). Verder zetelen Ben Maelissa (Danser), Victor van der Chijs (Deltalinqs) en Eduard de Visser (Port of Amsterdam) in de RvC van Portbase.