,

Havencommunity positief over Portbase, met ruimte voor verbetering

Klanten en stakeholders waarderen onze dienstverlening. Mede doordat de gebruiksvriendelijkheid van onze services afgelopen jaar is verbeterd. Tegelijkertijd is er nog voldoende rek. Zo kan de hulp vanuit Portbase bij verstoringen beter. Dit en meer blijkt uit strategisch onderzoek.

Elke twee jaar peilen we onze klanten en andere stakeholders in de havencommunity. Gevraagd wordt onder meer hoe we onze rol in de havenlogistiek invullen. Ook de dienstverlening en verbinding met de havencommunity zijn onderwerp van gesprek. Dit jaar kwamen ook actuele thema’s als security en duurzaamheid aan bod.

Het onderzoek vond in april en mei van dit jaar plaats. In totaal namen een kleine 300 klanten en stakeholders de moeite om onze vragenlijst in te vullen. De onderzoeksresultaten helpen ons om komend jaar de juiste prioriteiten te stellen.

Uit het onderzoek blijkt dat de tevredenheid met onze dienstverlening uitkomt op een 7,8. Daarmee is deze gelijk aan de uitkomst van het vorige strategisch onderzoek in 2021. De gebruiksvriendelijkheid van onze services, eerder als aandachtspunt naar voren gekomen, is verbeterd. Deze uitkomst is onder meer te verklaren doordat we meerdere UX-designers hebben aangenomen. Zij richten zich specifiek op dit thema. Ook positief: de tevredenheid ten aanzien van het serviceonderhoud is toegenomen.

Tegelijkertijd is te zien dat de informatie en hulp vanuit Portbase bij storingen beter kan. Hetzelfde geldt voor onze afhandeling van vragen en klachten. Signalen die we serieus nemen en het komende jaar aandacht gaan geven.

Het thema security leeft breed bij onze klanten en krijgt volop prioriteit. We doen veel op dit vlak, onder andere door ons platform maar ook de havenlogistieke keten beter te beveiligen. Het is goed om terug te krijgen dat onze community deze activiteiten ook van ons verwacht.

Verder blijkt het overgrote deel van onze klanten en stakeholders actief te zijn op het vlak van duurzaamheid. Door doelen te stellen en door deze doelen te realiseren. Op dit vlak zullen we onze strategieën verder gaan uitwerken.

Tot slot zijn er in het onderzoek per doelgroep specifieke vragen gesteld over de wensen die onze klanten hebben ten aanzien van onze dienstverlening. De uitkomsten hiervan zijn besproken met de vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen in de klantpanels van afgelopen juni. De klantpanels hebben de wensen geprioriteerd; wij gaan hiermee aan de slag.

In bijgevoegde infographic zijn de uitkomsten in meerdere grafieken samengevat.