Klanten waarderen Portbase met een 7,6

Een mooi cijfer, vergelijkbaar met vorig jaar; het vlak voor de zomer uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek vertelt ons dat wij op veel vlakken goed (blijven) functioneren, maar geeft ons tevens een goed beeld van waar verbetering mogelijk is. Sommige zaken hiervan nemen wij vooral mee bij het maken van plannen voor de toekomst, maar er komen ook punten naar voren waar wij nu al wat mee kunnen.

Het beste voorbeeld hiervan is onze storingscommunicatie, een belangrijk aandachtspunt dat uit het onderzoek naar voren is gekomen. We zijn inmiddels een werkgroep gestart om antwoord te geven op de vraag “Hoe zorgen we ervoor dat klanten zich beter geïnformeerd voelen over onbeschikbaarheid van het PCS?”. Een eerste actie vanuit deze werkgroep is een survey onder wegvervoerders om op te halen hoe men aankijkt tegen uiteenlopende aspecten als het gaat om onze informatie en communicatie in storingssituaties. Op korte termijn gaan we met een aantal klanten oplossingsmogelijkheden bespreken.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van alle acties die wij voortvloeiend uit het KTO ondernemen. Portbase is immers van en voor de community. Om deze reden zijn er ook dit jaar weer nieuwe vragen in het onderzoek opgenomen, bijvoorbeeld over hoe u Portbase ziet, de balans tussen innovatie en het verbeteren van bestaande services, etc.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek hebben wij samengevat in deze infographic.

Blij met respons
Ruim 300 klanten en relaties hebben het klanttevredenheidsonderzoek voor ons ingevuld. Ieder van hen danken wij hartelijk voor de genomen tijd en moeite. Uw input is van onschatbare waarde om het steeds weer beter te doen. Wij hopen uiteraard voor volgend jaar weer op uw deelname, hier kunnen wij echt wat mee!

Winnaar culinair arrangement
Zoals vooraf aangekondigd hebben wij onder alle deelnemers tweemaal een volledig verzorgd diner- en wijnarrangement voor twee personen bij restaurant Vineum te Rotterdam verloot. De winnaars hebben deze inmiddels ontvangen.