,

Nieuwe gezichten in RvC van Portbase

De Raad van Commissarissen (RvC) van Portbase kent dit jaar een tweetal verschuivingen. Recent zwaaide Steven Lak (onder meer Logistieke Alliantie, evofenedex) af. Victor van der Chijs (Deltalinqs, foto) nam inmiddels zijn plaats in. Later dit jaar wordt Peter den Breejen (Cosco Shipping Lines) opgevolgd door Ben Maelissa (Danser Group).

‘Brug slaan’

Victor van der Chijs is als voorzitter van Deltalinqs hét gezicht van het havenbedrijfsleven. Hij stelt: ‘Vanuit die rol weet ik hoe ontzettend concurrerend de (haven)logistieke wereld is en hoe belangrijk het daarom is om met elkaar de logistieke processen zo efficiënt mogelijk te organiseren. Wat dat aangaat, is Portbase met haar Port Community System een heel belangrijke speler in de haven. Binnen de RvC hoop ik een brug te slaan, door signalen vanuit de markt onder de aandacht te brengen van Portbase. Zodat Portbase de juiste dingen blijft doen en de havencommunity in staat blijft de havenprocessen steeds slimmer, sneller en beter te organiseren.’

‘Iets teruggeven’

Ben Maelissa brengt een flinke hoeveelheid kennis en ervaring met zich mee, zeker als het gaat om de logistiek in het achterland. Zelf stelt hij: ‘Toen ik werd gevraagd voor de RvC van Portbase, wilde ik weten wat er van mij verwacht zou worden en heb ik er goed over nagedacht. De conclusie was dat ik voldoende tijd in deze eervolle taak wil en kan steken. Tevens zie ik het als een mooie kans om iets terug te geven aan de wereld die mij zoveel heeft gegeven. Ik vind het mooi om binnenkort als RvC-lid van Portbase een bijdrage te kunnen leveren aan het verder brengen van waar Portbase voor staat: het bevorderen van data-uitwisseling in de haven, met het doel de logistieke processen in die haven zo optimaal mogelijk te faciliteren.’

Over de RvC van Portbase

De RvC houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken bij Portbase. Zij richt zich op het belang van Portbase en controleert en adviseert de directie. Daarnaast beoordeelt de RvC het functioneren van Portbase en begeleidt ze de ontwikkeling van het overkoepelende Port Community System. Voorzitter van de RvC is Vivienne de Leeuw (Port of Rotterdam). Naast genoemde personen zetelen Dione de Jong-Elsinga (Deloitte) en Eduard de Visser (Port of Amsterdam) in de RvC van Portbase.

Over Portbase

Portbase is een dochteronderneming van Havenbedrijf Amsterdam en Havenbedrijf Rotterdam. Het is benoemd als uitvoeringsorganisatie voor het beheer van de digitale haveninfrastructuur en kernprocessen in de Nederlandse havens. Portbase is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk en bekleedt een neutrale positie in de haven. Ze beheert het Port Community System en verbindt alle partijen in de logistieke ketens om processen in de havens efficiënter te maken. Portbase faciliteert datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met overheden, zodat iedereen sneller, efficiënter en tegen lagere kosten kan werken. Het doel van Portbase is om de Nederlandse havens de slimste van Europa te maken.

Meer informatie: www.portbase.com