Den Helder breidt gebruik Portbase uit

Delen:

Per 9 januari sluit Port of Den Helder aan op Portbase voor de meldingen van de agent richting de Havenmeester. Agenten kunnen vanaf deze datum gebruik maken van de services Melding Schip, Melding Afvalstoffen en Melding Gevaarlijke Stoffen. De (verwachte) aankomstmelding en (verwachte) vertrekmelding worden dan ook vanuit Portbase verstuurd naar de Douane. Alle tools en handigheden waar Portbase haar gebruikers in voorziet, kunnen dus ook voor alle bezoeken aan Den Helder gebruikt worden. Net als in andere havens zijn de genoemde services gratis voor agenten.

Agenten gebruiken de services van Portbase al geruime tijd in andere havens. Voor scheepsbezoeken aan Den Helder wordt Portbase al gebruikt van de melding van de import lading, scheepsvoorraden en bemannings- en passagierslijsten. Naast het in gebruik nemen van de extra services, gaat Port of Den Helder over op een nieuw Havenmeester Informatie Systeem genaamd Shiplogic. Dit systeem wordt door Software Foundry verzorgd. Software Foundry en Portbase werken al goed samen en trekken dus ook in Den Helder samen op om de informatievoorziening in de haven optimaal te laten verlopen.

Concreet betekent het voor agenten:

 • Voor scheepsbezoeken die per 9 januari aangemaakt worden voor Den Helder, worden de bekende tabjes in de taakbalk getoond voor de Meldingen Schip, Afval en Gevaarlijke Stoffen.
 • Alle schepen die verwacht worden per 9 januari moeten aan de havenmeester gemeld worden in Portbase.
  • Scheepsbezoeken van verwachte schepen die al via PortVisit zijn gemeld, zullen geannuleerd moeten in PortVisit. Na de GoLive met Portbase dienen deze bezoeken opnieuw aangemaakt te worden in Portbase. Vanuit Portbase wordt dan een nieuw UCRN uitgegeven NLDHR239… De melding van de importlading, scheepsvoorraden en bemannings- en passagierslijsten dienen dan opnieuw ingestuurd te worden onder dit nieuwe UCRN.
  • Scheepsbezoeken van aangekomen schepen zullen afgesloten moeten worden in het systeem PortVisit en opnieuw aangemaakt moeten worden in Portbase. Alle aangemelde schepen met een ATA krijgen 9 januari rond de middag een ATD voordat de huidige systemen worden afgesloten. Hiervoor heeft de Port of Den Helder de volgende afspraken gemaakt met de Douane, Marechaussee, Zeehavenpolitie en Rijkswaterstaat.
 • Schepen die in de haven liggen met een ATA en binnen 2 dagen vertrekken hoeven niet opnieuw aangemaakt te worden in Portbase.
 • Schepen die langer binnen blijven liggen dienen wel opnieuw aangemaakt te worden in Portbase.
 • Voor de melding van de exportlading geldt dat deze aan het oude bezoek moeten refereren of aan het nieuwe bezoek.
 • In week 1 van 2023 krijgen de agentschappen met bestaande bezoeken in Port Visit een beknopte planning toegestuurd van PoDH met daarin de GoLive planning van 9 januari. In deze planning zal bovenstaande nogmaals omschreven worden en op welk moment de dossiers verwerkt moeten worden.
 • Indien er vragen zijn over de livegang en het verwerken van de bestaande dossiers neem dan contact op Simon Slot van de Port of Den Helder. Dat kan via de mail sslot@podh.eu of telefoonnummer 06 22 05 06 03.
 • Scheepsbezoeken aan Den Oever en Wieringerwerf moeten per 9 januari gemeld worden via Portbase. Agenten kiezen dan voor het aanmaken van een bezoek aan Wieringerwerf (de ligplaatsen van Den Oever vallen hier onder). Ook deze scheepsbezoeken worden beoordeeld door de havenmeester van Den Helder.

Indien u nog geen toegang hebt tot Portbase of andere vragen heeft, neem dan contact op met customerservice@portbase.com.Meer van Portbase

 • Over ons

  We bouwen de slimste havencommunities. Samen vergroten we het potentieel van data voor ​​naadloze, duurzame en veilige goederenstromen.
 • Onze community

  Samen bouwen aan slimme platforms en communities die havens en logistieke ketens naadloos, duurzaam en veilig maken.​  Samen bouwen we de slimste havencommunities. Dat is onze missie. Een belangrijk woord in deze missie is samen, want Portbase werkt voor alle organisaties in onze community. Dit betekent dat we een neutrale positie innemen in de haven. Een dochteronderneming […]