Directeur Portbase, Peter de Graaf: ‘De Vertrouwensketen is een schitterend voorbeeld van privaat/publieke samenwerking’

Delen:

Als neutraal en onafhankelijk logistiek platform van de Nederlandse havens, is Portbase gevraagd om bij te dragen aan de technische realisatie en implementatie van de Vertrouwensketen. Het heeft een extra autorisatielaag betekend bovenop de bestaande digitale services in het Port Community System (PCS) dat Portbase beheert en doorontwikkeld. Wat houdt dat precies in en wat zijn de gevolgen ervan voor de havencommunity? Directeur Peter de Graaf van Portbase geeft antwoord. Een interview.

Wat omvat de vertrouwensketen en welke rol vervult  Portbase daarin?

‘De Vertrouwensketen is een gezamenlijk initiatief van overheden en bedrijfsleven voor het digitaal weerbaarder maken van de havenlogistieke ketens. Het veilig en betrouwbaar vrijstellen en ophalen van importcontainers in de Nederlandse havens is daar een belangrijk onderdeel van. Als Portbase zijn we al meer dan twintig jaar werkzaam in de havenlogistiek en hebben we  als missie  om een veilige, duurzame en efficiënte goederenstroom te faciliteren in en voor de Nederlandse zeehavens.   Daarvoor hebben we het Port Community System ontwikkeld die de havencommunity helpt om soepel en veilig zaken te doen via digitale diensten en het delen van data. Dit geeft ons een essentiële positie in de havenlogistiek, wat het logisch maakt dat we een relevante schakel zijn in de Vertrouwensketen.’

Wat is het belang van de Vertrouwensketen voor Portbase?

 ‘Voor ons is het enorm belangrijk. Het raakt onze missie dat we bouwen aan de slimste havencommunities. Samen vergroten we het potentieel van data voor naadloze, duurzame en veilige goederenstromen. Technisch gezien maken we het mogelijk door een extra autorisatielaag toe te voegen dat partijen in staat stelt op een veilige manier met elkaar samen te werken. Doordat organisaties elkaar eerst moeten machtigen vormt zich een gesloten en gecontroleerde omgeving. Dit maakt het voor alle partijen betrouwbaarder en veiliger en draagt daarmee bij aan het verhogen van de digitale weerbaarheid en concurrentiepositie van de Nederlandse havens.

Wat is de grootste uitdaging voor Portbase als het gaat om de Vertrouwensketen?

‘Die zit hem in de implementatie. Uiteindelijk dienen we ervoor te zorgen dat iedereen in de keten aanhaakt en op een gecontroleerde en soepele manier op ons platform wordt aangesloten. En dat zijn dus niet alleen partijen die al gebruikmaken van ons platform, maar ook al hun partners, klanten en nieuwe partijen. Soms kennen die ons platform of onze diensten niet. We moeten er dus voor zorgen dat we iedereen goed informeren en meenemen.’

Wat betekent de invoering van de Vertrouwensketen qua organisatie voor Portbase?

‘Enerzijds gaat er veel tijd en aandacht naar de implementatie. Maar daarnaast dient ook het onboarden van nieuwe partijen op ons platform op een goede en gecontroleerde manier te gaan. En verder betekent het dat onze supportorganisatie er klaar voor moet zijn om bestaande en nieuwe partijen te ondersteunen bij deze verandering, ook na de implementatiefase. De Vertrouwensketen zorgt ervoor dat processen veiliger en efficiënter zijn. Daarbij wordt gekeken naar welke partij welke informatie mag hebben en doorgeven. Dat betekent dat ook wij als Portbase onze processen zullen aantrekken om de veiligheid voor onze eigen medewerkers en de haven te waarborgen. Dat kan gevolgen hebben voor de klantervaring.’

Waar ben je het meest trots op als het gaat om Portbase en de Vertrouwensketen?

‘We zijn er heel trots op dat we in staat zijn geweest bij te dragen om alle betrokken partijen, overheden en bedrijfsleven bij elkaar te brengen en te komen tot een gezamenlijk afgestemd plan van aanpak. We zijn nu volop bezig met de uitrol. Vanaf 31 maart gaan alle ladingstromen vanuit Latijns-Amerika via de Vertrouwensketen. Een grote stap voorwaarts en een prachtig voorbeeld van publiek/private samenwerking.Meer van Portbase

  • Over ons

    We bouwen de slimste havencommunities. Samen vergroten we het potentieel van data voor ​​naadloze, duurzame en veilige goederenstromen.
  • Onze community

    Samen bouwen aan slimme platforms en communities die havens en logistieke ketens naadloos, duurzaam en veilig maken.​  Samen bouwen we de slimste havencommunities. Dat is onze missie. Een belangrijk woord in deze missie is samen, want Portbase werkt voor alle organisaties in onze community. Dit betekent dat we een neutrale positie innemen in de haven. Een dochteronderneming […]