Einde in zicht voor service Melding Domproc

Delen:

Via de Portbase-service Melding Domproc kunnen expediteurs, importeurs en agenten met een IIAA-vergunning eenvoudig bij de Douane melden dat van overzee gearriveerde goederen in een douane-entrepot worden geplaatst of in het vrije verkeer worden gebracht, ook bekend als de regelingen ‘Domproc Entreport (DEN)’ en ‘Domproc Invoer (DIN)’.  

Vanaf medio volgend jaar is dit niet langer mogelijk en houdt ‘Melding Domproc’ op te bestaan. Portbase heeft besloten om de nieuwe IIAA-aangifteprocedure niet te zullen ondersteunen. Wel blijft Portbase de service ‘Melding Domproc’ aanbieden zolang de Douane deze werkwijze toestaat. Hierbij lichten wij toe wat dit voor u betekent. 

Waarom houdt ‘Melding Domproc’ medio volgend jaar op te bestaan?
De aangifteprocedure ‘Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA)’ verandert in 2023. Uiterlijk op 30 juni 2023 moeten alle vergunninghouders volgens de nieuwe aangifteprocedure werken om goederen in het nieuwe Douaneaangiften Management Systeem (DMS) te kunnen aanbrengen. 

De huidige werkwijze via de service ‘Melding Domproc’ voorziet hier niet in en komt daarom met de nieuwe aangifteprocedure te vervallen. 

Komt Portbase met een alternatief voor ‘Melding Domproc’?
Nee. Na een uitvoerige analyse en gesprekken met marktdeelnemers heeft Portbase besloten om de nieuwe IIAA-aangifteprocedure niet te zullen ondersteunen. Portbase gaat geen aanbrengberichten indienen in het DMS. Wel blijft Portbase de service ‘Melding Domproc’ aanbieden zolang de Douane deze werkwijze toestaat. 

Waarom kiest Portbase voor deze weg?
De huidige IIAA-aangifteprocedure kent een specifieke werkwijze voor de havenlogistiek. Deze procedure wijkt af van de gangbare werkwijze bij douaneaangiften en was daardoor lastig in te bouwen in aangiftesoftwarepakketten. Om die reden heeft Portbase destijds, op verzoek van de markt, een aangifteservice ontwikkeld die specifiek is bedoeld voor de havenlogistiek: ‘Melding Domproc’. 

Omdat de nieuwe IIAA-aangifteprocedure een standaard procedure wordt binnen het DMS, kan deze nieuwe procedure eenvoudiger door andere aangiftesoftwarepakketten worden ondersteund, zonder tussenkomt van Portbase. Veel van deze softwareleveranciers hebben dan ook al aangegeven de nieuwe IIAA-regeling in hun eigen software te gaan ondersteunen. 

Portbase is daarmee tot de conclusie gekomen dat het ondersteunen van de IIAA-procedure niet langer een kracht is van haar Port Community System en laat de ondersteuning van deze procedure daarom over aan marktpartijen die beter thuis zijn in douaneaangiftes. 

Wat betekent deze verandering voor u?
De Nederlandse Douane is van plan om tussen 12 december 2022 en 7 april 2023 alle vergunninghouders via de nieuwe procedure te gaan laten werken. We beseffen dat we pas laat duidelijkheid scheppen over de toekomst van ‘Melding Domproc’ waardoor de tijd dringt om u voor te bereiden op de nieuwe IIAA-procedure. We helpen u daarom zo goed mogelijk op weg. 

Indien u gebruik wilt blijven maken van uw IIAA-vergunning onder de nieuwe procedure, dan heeft u hier een aangiftesoftwarepakket voor nodig dat deze procedure ondersteunt (mogelijk heeft u al een geschikt pakket in huis). Werkt u als vertegenwoordiger voor een vergunninghouder, stem dan onderling af wie in de nieuwe situatie de goederen aanbrengt. Kijk voor meer vragen en antwoorden op de website van Portbase. 

 Waar kom ik meer te weten over de aangekondigde veranderingen?
Meer informatie over de genoemde procedurewijziging en tijdsplanning leest u op de website van de Nederlandse Douane. Daarnaast vindt u een uitgebreide toelichting op het voorgaande op de website van Portbase.

Veelgestelde vragen: 

Ik wil de IIAA-regeling onder de nieuwe procedure blijven gebruiken, hoe pak ik dat aan? 

Indien u gebruik wilt maken van uw IIAA-vergunning onder de nieuwe procedure, dan heeft u hiervoor een aangiftesoftwarepakket nodig dat deze procedure ondersteunt.  

  • Heeft u al een aangiftesoftwarepakket, dan is de kans aanwezig dat u al een oplossing in huis heeft. Bekijk het overzicht van softwareleveranciers die bij ons hebben aangegeven dat zij de nieuwe regeling gaan ondersteunen. Neem altijd eerst contact op met uw leverancier om na te gaan hoe de procedure in het softwarepakket gaat werken en welke voorwaarden uw leverancier hieraan stelt.  
  • Heeft u momenteel nog geen software die de nieuwe regeling ondersteunt, dan staan de genoemde softwareleveranciers u graag te woord over de mogelijkheden die zij bieden.  

 Wat moet ik doen als ik nog niet weet of ik mijn vergunning wil blijven gebruiken?  

  • Lees op de website van de Douane wat uw mogelijkheden zijn. De Douane heeft hiervoor webinars en informatiedocumenten gepubliceerd. Daarnaast heeft de Douane op deze website ook een ‘Stappenplan/checklist van AGS naar DMS’ gepubliceerd.  
  • Voor nadere vragen over uw vergunning kunt u altijd contact opnemen met de Nationale Helpdesk Douane of met uw bedrijvencontactpunt. 

Ik gebruik de ‘Melding Domproc’ namens een entrepot-vergunninghouder, kan dat in de nieuwe situatie ook? 

Afhankelijk van uw rol kan de werkwijze in de nieuwe situatie veranderen. Stem met de vergunninghouder waarvoor u nu meldingen doet af wie in de nieuwe situatie de goederen aanbrengt.  

Kan ik de huidige ‘Melding Domproc’ voorlopig nog blijven gebruiken? 

Ja. Portbase blijft de huidige service ‘Melding Domproc’ aanbieden zolang als de Douane dit toestaat. Wij houden dus rekening met een einddatum van 30 juni 2023, maar zullen altijd meebewegen met eventuele verschuivingen van de deadlines. 

Moet ik in de nieuwe situatie nog wel documenten voormelden bij de terminal? 

Ja. Het doen van een documentvoormelding bij de terminal blijft altijd noodzakelijk. Voor de meeste terminals doet u dit via de Portbase service ‘Melding Import Documentatie’. De wijze van voormelden gaat wel veranderen. Hiervoor worden later dit jaar door de Douane en Portbase instructies gepubliceerd.Meer van Portbase

  • Over ons

    We bouwen de slimste havencommunities. Samen vergroten we het potentieel van data voor ​​naadloze, duurzame en veilige goederenstromen.
  • Onze community

    Samen bouwen aan slimme platforms en communities die havens en logistieke ketens naadloos, duurzaam en veilig maken.​  Samen bouwen we de slimste havencommunities. Dat is onze missie. Een belangrijk woord in deze missie is samen, want Portbase werkt voor alle organisaties in onze community. Dit betekent dat we een neutrale positie innemen in de haven. Een dochteronderneming […]