Grensverleggend digitaliseren!

Delen:

Inspelend op klantenwensen om aan de voor- en achterkant van logistieke ketens meer data te kunnen uitwisselen, rolt Portbase een internationale strategie uit. Logistieke ketens stoppen immers niet aan de Nederlandse grens. Met klantgerichte acties in Duitsland, de start van een samenwerking met RheinPorts en diverse wereldwijde initiatieven krijgt de strategie momenteel concreet invulling.

 “Binnen onze community zien wij bij bedrijven een groeiende behoefte aan meer inzicht in hun logistieke ketens,” zo constateert Manager Business Development, Marketing & Sales Donald Baan. “Covid en andere disrupties hebben dat proces nadrukkelijk versterkt.” Via een internationale strategie wil Portbase daarom helpen om data verder weg in de logistieke ketens beter te ontsluiten. Dat geldt zowel aan de zeezijde, als richting het achterland. De aanpak hiervoor is in 2021 door de Raad van Commissarissen en de Strategische Advies Raad goedgekeurd. Inmiddels is de uitrol bezig. De start was niet op nul. Vanuit met name Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk zijn al langer zo’n 700 partijen op het Port Community System (PCS) actief. Ook met het wereldwijde data-uitwisselingsplatform TradeLens bestaat een eerste vorm van samenwerking.

Klantbehoefte centraal

De internationale strategie waaiert uiteen van het concreet benaderen van potentiële nieuwe klanten voor Portbase-diensten in het achterland tot het verkennen van vergezichten voor het digitaal verbinden van Noordwest-Europa met de rest van de wereld. Manager Business Development, Charlotte Goos: “In alles wat wij doen, staan de behoeften van onze klanten centraal. Wij denken vanuit de waarde voor onze community. Maar vanzelfsprekend gaat data-uitwisseling altijd twee kanten op. Meer inzicht hier in de Nederlandse havens, betekent ook meer inzicht voor partijen elders.”

Regio voor regio het achterland in

Portbase pakt de digitalisering richting het achterland stap voor stap aan. Goos: “Wij focussen ons allereerst concreet op de regio Duisburg en op de vaarwegen in de Rijn-Alpen corridor. Onze dienstverlening hebben wij gepresenteerd bij Duitse brancheverenigingen en ook hún behoeften gepeild. Dat heeft voor veel positieve feedback gezorgd. De eerste nieuwe klanten zijn inmiddels aangesloten op het PCS.” Regio voor regio wil Portbase zo verder doorpakken richting de rest van Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. “Daarbij kijken wij nadrukkelijk naar de gehele keten. Naast bijvoorbeeld verladers betrekken wij ook hun inlandterminals, vervoerders en andere partners zoals rederijen en zeeterminals. Als de gehele keten meedoet, wordt aansluiten op het PCS nog waardevoller.”

Samenwerking met RheinPorts

Een andere belangrijke stap richting achterland is de op 31 augustus getekende samenwerkingsovereenkomst met RheinPorts voor het uitbreiden van de digitale infrastructuur langs de Rijn-Alpen corridor. RheinPorts is het gezamenlijke multimodale informatiesysteem van de haven van Duisburg, de haven van Mulhouse en de Zwitserse Rijnhavens. De samenwerking moet in de toekomst tot een betere digitale verbinding met de betrokken havencommunities leiden. Baan: “Als Portbase en RheinPorts bundelen wij hiervoor onze innovatiekracht. Door meer data-uitwisseling mogelijk te maken krijgen de bedrijven in de Nederlandse havens bijvoorbeeld beter inzicht in de aanlevering van containers vanuit het achterland. Andersom geldt datzelfde voor partijen in het achterland voor containers die hun kant op komen. In 2023 hopen wij in een eerste pilot samen met RheinPorts en bedrijven uit de community concreet data te delen.”

Koppelen met wereldwijde platforms

Aan de zeezijde wil Portbase de transparantie in logistieke ketens onder meer helpen vergroten door verdere samenwerking met wereldwijde platforms van rederijen als TradeLens en GSBN. Goos: “De in TradeLens deelnemende partijen bieden wij op hun verzoek sinds enige tijd data over de vrijgave van hun containers in de Nederlandse havens. Omgekeerd kunnen wij data van TradeLens krijgen, bijvoorbeeld over het moment van vertrek van containers uit Azië. Zo zijn allerlei data-uitwisselingen denkbaar.” Goos ziet een toekomst voor zich waarin Portbase voor wereldwijd werkende platforms een regionale hub in Noordwest-Europa wordt. “Iedereen in onze havencommunity kan dan heel eenvoudig daarmee koppelen. Wij fungeren als een soort stekker.”

Nederland – Singapore

Eveneens aan de zeezijde, maar dan op een ander niveau, is de mogelijke datadeling die Portbase faciliteert tussen de douaneautoriteiten van Nederland en Singapore. Baan: “Het gaat om het uitwisselen van data voor het nog soepeler afhandelen van douaneprocessen. Dit soort wereldwijde trajecten vereisen een langere adem. Via pilots kunnen wij de waarde ervan aantonen.”

Tijd moet rijp zijn

Portbase kijkt zo voortdurend proactief waar het internationaal voor de havencommunity waarde kan toevoegen. Daarbij kan ook de conclusie zijn dat de tijd nog niet rijp is. Goos: “Voor de shortsea-sector zagen wij mogelijke meerwaarde in het tijdig uitwisselen van data met partijen in andere Europese havens over het laden en lossen van shortsea-containers. In de praktijk blijkt hiervoor binnen de community nu onvoldoende interesse.”

“Met onze bestaande brede community en tot diep in het logistieke proces reikende services hebben wij een goede uitgangspositie om ook internationaal meer te betekenen,” zo sluit Baan af. “Vanuit onze neutrale, faciliterende en overkoepelende rol zijn wij er daarbij scherp op dat wij onze community meenemen in alle te zetten stappen. Dataeigenaren houden altijd de controle en data delen gebeurt alleen na hun toestemming in een volledig veilige omgeving.”Meer van Portbase

  • Over ons

    We bouwen de slimste havencommunities. Samen vergroten we het potentieel van data voor ​​naadloze, duurzame en veilige goederenstromen.
  • Onze community

    Samen bouwen aan slimme platforms en communities die havens en logistieke ketens naadloos, duurzaam en veilig maken.​  Samen bouwen we de slimste havencommunities. Dat is onze missie. Een belangrijk woord in deze missie is samen, want Portbase werkt voor alle organisaties in onze community. Dit betekent dat we een neutrale positie innemen in de haven. Een dochteronderneming […]