Klantpanels komen weer bijeen op 4 juni

Delen:

Voor het behalen van de gezamenlijke doelen van de havencommunity, zijn de Klantpanels uitermate belangrijk. De volgende Klantpanelbijeenkomst is aanstaande dinsdag, 4 juni.
De neutrale positie die Portbase in de havencommunity inneemt is essentieel. Die positie wordt geborgd in de governance-structuur  van de organisatie, die bestaat uit de Raad van Commissarissen, de Strategische Adviesraad (SAR), Klantpanels en werkgroepen. De werkgroepen zijn er voor ad hoc- en projectbijeenkomsten.
In totaal zijn er vier Klantpanels: 1) rederijen, cargadoors en agenten, 2) terminals en depots, 3) achterlandvervoerders en 4) expediteurs/verladers. Tweemaal per jaar komen de leden een dagdeel bij elkaar voor tactische afstemming.
In de Klantpanels hebben klanten de gelegenheid via hun vertegenwoordigers input te leveren. Het doel van de bijeenkomst in het voorjaar is het monitoren waar we nu staan en om te komen tot een gedragen en geprioriteerde lijst met thema’s die Portbase zou moeten oppakken in de komende twee tot drie jaar. Hierbij worden zij ondersteund met de resultaten van het jaarlijks onderzoek onder alle klanten van Portbase. De input van de Klantpanels weegt zwaar bij het opstellen van het jaarplan voor het komende jaar.
Deelnemen aan de klantpanels kan alleen op uitnodiging. Op dit moment bestaan de klantpanels uit de volgende leden: Klantpanels – Portbase.
Portbase bouwt aan de slimste havencommunities. Want alleen samen vergroten we het potentieel van data voor naadloze, duurzame en veilige goederenstromen.


Meer van Portbase

  • Over ons

    We bouwen de slimste havencommunities. Samen vergroten we het potentieel van data voor ​​naadloze, duurzame en veilige goederenstromen.
  • Onze community

    Samen bouwen aan slimme platforms en communities die havens en logistieke ketens naadloos, duurzaam en veilig maken.​  Samen bouwen we de slimste havencommunities. Dat is onze missie. Een belangrijk woord in deze missie is samen, want Portbase werkt voor alle organisaties in onze community. Dit betekent dat we een neutrale positie innemen in de haven. Een dochteronderneming […]