Service Melding Domproc stopt

Delen:

Via de Portbase-service Melding Domproc kunnen expediteurs, importeurs en agenten met een IIAA-vergunning eenvoudig bij de Douane melden dat van overzee gearriveerde goederen in een douane-entrepot worden geplaatst of in het vrije verkeer worden gebracht, ook bekend als de regelingen ‘Domproc Entreport (DEN)’ en ‘Domproc Invoer (DIN)’. We gaan er van uit dat het gebruik van deze service per 3 juni niet meer mogelijk is. De service Melding Domproc houdt naar verwachting dan op te bestaan.

Op verzoek van de markt heeft Portbase in samenspraak met de Douane het gebruik van de Melding Domproc onder bepaalde voorwaarden aanvankelijk nog weten te verlengen. Maar vanaf 3 juni 2024 start de implementatie van Import Control System 2 (ICS2). De implementatie hiervan heeft direct impact op de werking van Melding Domproc, waardoor Portbase de Melding Domproc vanaf die datum helaas niet langer kan aanbieden.

We beseffen ons dat dit voor de gebruikers van Melding Domproc geen prettige boodschap is. Dit is op basis van de huidige planning van alle douaneregelingen en bijbehorende implementaties. De douane, de brancheorganisaties en Portbase zijn in verkenning of enige verlenging van Melding Domproc mogelijk is. Wij houden u hierover op de hoogte. Wij verzoeken u intussen om er rekening mee te houden dat u vanaf 3 juni een andere passende opvolgende douaneregeling dient te gebruiken.Meer van Portbase

  • Over ons

    We bouwen de slimste havencommunities. Samen vergroten we het potentieel van data voor ​​naadloze, duurzame en veilige goederenstromen.
  • Onze community

    Samen bouwen aan slimme platforms en communities die havens en logistieke ketens naadloos, duurzaam en veilig maken.​  Samen bouwen we de slimste havencommunities. Dat is onze missie. Een belangrijk woord in deze missie is samen, want Portbase werkt voor alle organisaties in onze community. Dit betekent dat we een neutrale positie innemen in de haven. Een dochteronderneming […]