Portbase en RheinPorts ondertekenen gezamenlijke overeenkomst

Op donderdag 1 september hebben RheinPorts en Portbase een gezamenlijke overeenkomst ondertekend om de digitale infrastructuur langs de Rijn-Alpencorridor uit te breiden en alle betrokken havencommunities via data zo veel mogelijk met elkaar te verbinden.

Met het ondertekenen van deze overeenkomst wordt de komende jaren nog nadrukkelijker ingezet op het uitwisselen van kennis en expertise, met het doel de belangrijke Rotterdam-Basel-Genua corridor verder te digitaliseren en verduurzamen. Zo is het onder meer de bedoeling dat er verdere afstemming gaat plaatsvinden tussen beider port community systems.

RheinPorts is voortgekomen uit een fusie van drie havens: Duisport – Duisburger Hafen, Ports de Mulhouse-Rhin en Schweizerische Rheinhäfen – Port of Switzerland.

Van de transportvolumes tussen Zwitserland en Rotterdam wordt ruim meer dan de helft per binnenvaartschip afgehandeld, een derde via de trein en slechts 1 procent per vrachtwagen.