,

‘Portbase is met haar PCS de sleutel tot succes’

Onlangs was Matthijs van Doorn, commercieel directeur bij Havenbedrijf Rotterdam, gastspreker tijdens de Portbase-klantpanels. Hij sprak daar uitgebreid over het 20-jarig bestaan van Portbase. ‘Met Portbase beschikken we misschien wel over het sterkste Port Community System in de wereld. Dat besef maakt trots, maar brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee.’

Portbase met haar port community system (PCS) als dé brievenbus voor de Nederlandse havens. Dat stond in 2009 voor ogen bij de fusie van Port Infolink, in 2002 opgericht als PCS voor de Rotterdamse haven, en PortNET, in 2000 opgericht als PCS voor de Amsterdamse haven. ‘Vanaf dat moment was er sprake van één centraal PCS voor álle Nederlandse havens’, aldus Van Doorn. ‘Misschien voeren we toentertijd enigszins tegen de stroom in, maar we hebben er altijd in geloofd. Een soepele uitwisseling van data maakt namelijk onlosmakelijk deel uit van een modern, toekomstbestendig havenstelsel.’

Bewuste knip

De keuze om het centrale PCS onder te brengen in Portbase, met de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdams als enige twee aandeelhouders, is zonneklaar, meent Van Doorn. ‘Als havenbedrijf zijn wij louter de investeerder, de incubator, de versneller van urgente initiatieven in de haven. Het is vervolgens aan anderen om deze initiatieven tot volle wasdom te brengen. Die knip maken we bewust. Het zorgt er in dit geval voor dat Portbase kan functioneren zoals het functioneert: neutraal, cost-based en schouder-aan-schouder met de havencommunity.’

‘Een soepele uitwisseling van data maakt namelijk onlosmakelijk deel uit van een modern, toekomstbestendig havenstelsel.’

Belangrijke hoeksteen

Wat Portbase volgens Van Doorn bijzonder maakt, is de publiek-private samenwerking. ‘Dat zie ik als een belangrijke hoeksteen van Portbase. In de afgelopen jaren heeft dat al tot meerdere successen geleid. Neem bijvoorbeeld de nauwe samenwerking met de Douane, onder meer tijdens de Brexit. Dat is uniek in de wereld. Maar kijk ook naar een traject als EMSW (European Maritime Single Window, red.), waar de publiek-private samenwerking prima samengaat met een meer business-to-business georiënteerde insteek.’

Blauwe plekken

Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn, zo vervolgt Van Doorn. Mooie voorbeelden te over, zoals de eerdergenoemde samenwerking met de Douane en rondom EMSW. Maar de afgelopen jaren laten zich ook kenmerken door een aantal ‘blauwe plekken’, zoals Van Doorn de minder succesvolle momenten zelf noemt. Hij denkt dan onder meer aan Nextlogic, de integrale planningsoplossing voor de binnenvaart, dat een onstuimige ontstaansgeschiedenis kende. ‘Maar inmiddels staan Portbase en Nextlogic echt zij aan zij om een unieke service mogelijk te maken’, aldus Van Doorn, die verder meent ‘dat je van zulke blauwe plekken ook leert’. Bovendien bevestigen ze de positie van Portbase, aldus Van Doorn. ‘Helder is dat Portbase met haar PCS dé datahub in de haven is; het is dé betrouwbare bron van logistieke informatie voor de gehele havencommunity.’

‘Met elkaar hebben we de afgelopen 20 jaar iets heel moois neergezet in de haven, maar daarmee zijn we er niet.’

Connecties maken

Van Doorn blikt niet alleen terug op de afgelopen 20 jaar, maar kijkt ook vooruit. ‘Er is sprake van een globaliserende markt. Het is daarom logisch dat Portbase inmiddels verder kijkt en bijvoorbeeld de aansluiting zoekt bij andere dataplatformen. Het maken van dataconnecties ín de haven blijft ontzettend belangrijk, maar het maken van dataconnecties met relevante partijen daarbuiten, schakels in voor de Nederlandse havens interessante logistieke ketens, is inmiddels minstens zo belangrijk geworden.’

Blijven bouwen

Afrondend stelt Van Doorn: ‘Als aandeelhouder investeerden we de afgelopen 20 jaar ruim 100 miljoen euro in Portbase en haar PCS. Dat geld ging voor een belangrijk deel naar de infrastructuur onder het PCS, maar bijvoorbeeld ook naar projecten als Get Ready for Brexit, Data Fuel en Samen Veilig Data Delen.’ En het Rotterdamse havenbedrijf blijft ook in de toekomst investeren, zo verzekert Van Doorn. ‘We zien Portbase met haar PCS als de sleutel tot succes. Met Portbase beschikken we misschien wel over het sterkste PCS in de wereld. Dat besef maakt trots, maar brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Met elkaar hebben we de afgelopen 20 jaar iets heel moois neergezet in de haven, maar daarmee zijn we er niet. We moeten blijven bouwen aan het PCS om als haven relevant te blijven.’

Op de speciale website https://keepingthingsmoving.portbase.com/ is veel te vinden over het 20-jarig bestaan van Portbase, zoals een nieuwe corporate video en meerdere video’s waarin klanten vertellen over hun beleving bij de dienstverlening van Portbase.

Of lees dit nieuwsbericht over het 20-jarig bestaan van Portbase.