Samen veilig data delen

Bij een betaling via de bank een extra code intoetsen vinden wij tegenwoordig vrijwel allemaal heel vanzelfsprekend. Niemand wil criminelen de gelegenheid bieden hun slag te slaan. Vergelijkbaar hiermee voert Portbase een extra beveiligingsstap in voor toegang tot het Port Community System (PCS). Alle circa 4000 klanten werken vanaf de komende zomer met zogenaamde Multi-Factor Authenticatie (MFA). Het is een van de onderdelen van het brede programma ‘Samen veilig data delen’.

Portbase trekt in ‘Samen veilig data delen’ samen op met overheden, brancheorganisaties, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam en het havenbedrijfsleven. Aanleiding voor het begin 2022 gestarte, veelomvattende programma is de in de havens steeds verder toenemende criminaliteit. Ook data zijn hierbij zeer gewild. Bijvoorbeeld om zo toegang te krijgen tot terminals, het illegaal wegvoeren van containers of het uithalen van drugs.

Aanleiding voor ‘Samen veilig data delen’ is de steeds verder toenemende criminaliteit

Voortrekkersrol Portbase

Met de sleutelpositie van Portbase in de dagelijkse informatie-uitwisseling in de havenlogistieke ketens, is een voortrekkersrol in het verder beveiligen van data een logische stap. De kwetsbaarheid van systemen ligt daarbij lang niet altijd in de techniek. Het digitaal inbreken, uitlekken van persoonsgegevens of stelen van pincodes is vaak het gevolg van het (onbewust) onzorgvuldig handelen van mensen.

De kwetsbaarheid van systemen is vaak het gevolg van (onbewust) menselijk handelen

Drie actielijnen

Portbase ontwikkelt ‘Samen veilig data delen’ via drie actielijnen:

  • Veilige identiteiten; met maatregelen, waaronder MFA, om altijd zeker te zijn met wie men zaken doet en wie welke handelingen mag uitvoeren.
  • Veilige ketens; voor het vrijgeven van containers op terminals via een vertrouwensketen in plaats van een fraudegevoelige pincode of vergelijkbare sleutels;
  • Veilig platform; voor het nog veiliger maken van het gebruik van het PCS.

Sommige van de programmaonderdelen leveren snel een significant veiligheidsvoordeel op. De introductie van MFA is hier een voorbeeld van. Andere onderdelen, zoals het doorvoeren van vertrouwensketens, vragen nauwe afstemming en samenwerking in de logistieke keten. In concrete pilots kijkt Portbase met rederijen, terminals, verladers, expediteurs en vervoerders hoe dit op de meest effectieve manier kan. Veilig data delen tussen betrouwbare partijen voorkomt illegale praktijken.

Willen, doen en meer samenwerken!

De techniek voor het samen veilig data delen is binnen het PCS nu al voor het grootste deel beschikbaar. De uitvoering van het programma is daarmee vooral een kwestie van willen, doen en meer samenwerken. Zover partijen nog niet op het PCS zijn aangesloten – verladers en deels expediteurs bijvoorbeeld – doet Portbase een extra inspanning om ook hen aan te haken. Iedereen heeft er uiteindelijk belang bij om niet geautoriseerde personen en daarmee excessen uit de haven te weren. Verdere materiële en imagoschade is zo te voorkomen. Mensen en data moeten goed zijn beschermd. Alleen dan kunnen logistieke ketens nu en in de toekomst optimaal betrouwbaar functioneren!

Iedereen heeft er uiteindelijk belang bij om excessen uit de haven te weren