Samen veilig data delen

Delen:

Toenemende (cyber)criminaliteit en het belang van het beschermen van mensen en lading, maken dat de veiligheid in de Nederlandse havens hoog op ieders agenda staat.

De roep om in de havens veilig te kunnen werken, met betrouwbare partijen en data, vormde voor Portbase de aanleiding om een gericht programma te ontwikkelen: ‘Samen veilig data delen’. Dit programma is gezamenlijk ontwikkeld met overheden, brancheorganisaties, Havenbedrijf Rotterdam en Amsterdam en het havenbedrijfsleven en richt zich op 3 aandachtspunten:

  1. Het zekerstellen van veilige identiteiten:

Vanuit veiligheidsoogpunt is het belangrijk te weten met wie zaken wordt gedaan en wie bepaalde handelingen mag uitvoeren. Dit realiseren we onder andere door in onze services:

2. Het ontwikkelen van veilige ketens:

Samen met het bedrijfsleven ontwikkelen we een ‘vertrouwensketen’. Hiermee gaat het containervrijgaveproces plaatsvinden op basis van machtigingen in plaats van het beschikken over de juiste ‘sleutel’ of pincode. Alleen bekende en geautoriseerde partijen mogen nog deelnemen aan het logistieke ketenproces.

3. Het investeren in een veilig platform

Als eigenaar van het Port Community System en de bijbehorende diensten heeft Portbase digitale veiligheid al jaren hoog in het vaandel staan. Het borgen van deze veiligheid gaat zowel Portbase als de havengemeenschap aan.

Meer informatie

Lees hier meer over het programma ‘Samen veilig data delen’. Heeft u vragen? Neem contact met ons op. Of vul uw gegevens in om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij Portbase. 

Laten we samen blijven werken aan veilige, digitale informatie-uitwisseling!Meer van Portbase

  • Over ons

    We bouwen de slimste havencommunities. Samen vergroten we het potentieel van data voor ​​naadloze, duurzame en veilige goederenstromen.
  • Onze community

    Samen bouwen aan slimme platforms en communities die havens en logistieke ketens naadloos, duurzaam en veilig maken.​  Samen bouwen we de slimste havencommunities. Dat is onze missie. Een belangrijk woord in deze missie is samen, want Portbase werkt voor alle organisaties in onze community. Dit betekent dat we een neutrale positie innemen in de haven. Een dochteronderneming […]