23 Binnenhavengeld

Enabled by Portbase

Soepele afhandeling van binnenhavengelden in Rotterdam

Voordelen

  • Laagdrempelige, gebruiksvriendelijke webservice
  • Betrouwbare hosting
  • Aansluitend bij bestaande infrastructuur voor havenbrede informatie-uitwisseling

Ieder binnenvaartschip dat gebruikmaakt van diensten en faciliteiten in het omvangrijke binnenhavengebied van Rotterdam moet binnenhavengeld betalen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft Portbase gevraagd hiervoor de service Binnenhavengeld te ontwikkelen en te beheren. Via de service kunnen binnenvaartschippers (of hun agenten) eenvoudig rechtstreeks bij het Havenbedrijf opgave doen van hun verblijf. Via een keuzemenu en kalender volstaat het invullen en versturen van een viertal gegevens. Men kan bovendien de gewenste manier van betaling aangeven: handmatig, een eenmalige machtiging of (bij een jaarabonnement) automatische incasso.

De service heeft verder een aparte omgeving waar patrouilleschepen van het Havenbedrijf Rotterdam de in het havengebied gesignaleerde binnenvaartschepen kunnen registreren.

Vast en mobiel internet
De service Binnenhavengeld werkt zowel via vast als mobiel internet en is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Meer informatie: hier vindt u alle relevante informatie, waaronder de instructieboekjes.
Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam
Doelgroep: Binnenvaartschippers

Enabled-by services
Onder de naam ‘Enabled-by services’ ontwikkelt, beheert en host Portbase binnen het Port Community System ook services voor derden. Het betreft diensten met een algemeen logistiek belang en een meerwaarde voor de havencommunity. Alle kosten zijn daarbij voor rekening van de opdrachtgever. Deze is ook zelf verantwoordelijk voor verspreiding en gebruik. Deelnemers aan een ‘Enabled-by service’ hebben geen rechtstreekse klantrelatie met Portbase.

Vraag een demo aan

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op voor het maken van een afspraak voor een demo.

Support

Al klant en vragen over het gebruik? Ga naar support.

Support

Voor ladingtype

  • Containers
  • Bulk
  • Doelgroepen
    • Binnenvaartoperator
    • Schipper