,

Soepele overstap naar nieuwe douaneregels bij binnenbrengen (ICS2)

De Europese Unie voert per 3 juni 2024 voor de maritieme sector het Import Control System 2 (ICS2) in. De aangiften voor de ENS (Entry Summary Declaration) en ATO (Aangifte tot Tijdelijke Opslag) veranderen hierdoor aanzienlijk. Maar goed nieuws: in overleg met de community past Portbase de services Voormelding Lading Import (voor de ENS) en Melding Lading Import (voor de ATO) automatisch voor u aan.
De vernieuwde services sluiten nauw aan bij de wensen van onze deelnemers.
Samen met brancheorganisaties en klantgroepen hebben wij een oplossing gezocht met zo min mogelijk impact en optimaal behoud van data voor hergebruik in het vervolg van de logistieke keten. Met name de ENS-service breiden wij voor de nieuwe ICS2-wetgeving fors uit. Via Portbase wordt het ook mogelijk ENS-meldingen in andere Europese havens te doen. De vernieuwde services zijn geschikt voor alle sectoren: bulk, ferry, containers (shortsea, feeder, deepsea) en stukgoed.

De impact van ICS2 voor de aangever

In het kort zorgt ICS2 voor de volgende veranderingen:
 • ENS-aangiften gebeuren bij een centraal Europees systeem (Shared Trader Interface, STI) in plaats van bij de Douane in de eerste lidstaat van binnenkomst
 • De nieuwe ENS vereist veel meer gegevens. Volstaan nu nog summiere gegevens (op masterniveau), straks zijn meer gedetailleerde gegevens nodig (op houseniveau)
 • Meerdere partijen kunnen de verplichte gegevens voor de ENS indienen (= multiple filing)
 • Ook de Notification of Arrival van het schip in de EU gebeurt in het centrale Europese systeem
 • Het insturen van de ATO voor goederen die in de haven gelost worden, gebeurt zoals nu bij de nationale douaneautoriteit. Echter:
  • De in de ENS en ATO gemeenschappelijke gegevens mogen onderling niet afwijken
  • De aangever mag in de ATO verwijzen naar de ENS. Bij het aanleveren zijn hierdoor minder gegevens nodig.

 

Prijsstelling vernieuwde Portbase-services

Het uitbreiden van de services Voormelding Lading Import en Melding Lading Import voor ICS2 leidt tot meer kosten. Wij koppelen met een centraal Europees systeem, het aantal transacties groeit en vereist meer checks & balances. Dit verrekenen wij in onze tarieven. Zoals bekend heeft Portbase geen winstoogmerk. Onze tarieven zijn kostendekkend. Vragen over wat dit voor u betekent? Neem contact met ons op.

Service Voormelding Lading Import: ENS internationaal

Door voor ICS2 te koppelen met het centrale Europese systeem STI kunnen deelnemers via onze service Voormelding Lading Import voor alle Europese havens hun ENS-aangiften doen. Ook verzorgen wij de Notification of Arrival aan het Europese systeem. Internationaal opererende bedrijven hebben daarmee één centrale oplossing. Bij multiple filing levert u als rederij, cargadoor of agent via Voormelding Lading Import uw deel van de informatie aan (masterdata). Voor het voor multiple filing indienen van housegegevens maakt u met de expediteur of verlader apart afspraken. Portbase ondersteunt dit niet.

Service Melding Lading Import: klaar voor veranderde eisen

Met de introductie van ICS2 verandert de huidige ATO in een TSD (Temporary Storage Declaration) of TSR (Temporary Storage Reuse). Een TSD vereist het indienen van een volledige dataset (op houseniveau). Voor een TSR is de benodigde dataset beperkter en wordt verder verwezen naar de eerdere ENS. De vernieuwde Service Melding Lading Import is geschikt voor beide scenario’s. Bij een TSR waarbij de ENS-aangifte buiten Portbase om loopt, is met de community afgesproken dat de rederij, cargadoor of agent ons wel áltijd de masterdata blijft aanleveren. Hergebruik van deze gegevens is essentieel voor het optimaal functioneren van tal van processen in het vervolg van de logistieke keten, zoals:
Geautomatiseerde en uniforme aanzeggingen van douane-inspecties en de vrijgave erna
 • Hergebruik van goederengegevens in meerdere vervolgaangiftes
 • Een volledig geautomatiseerd proces voor transshipment (REN)
 • Uitwisseling van loslijsten en losverschillen tussen Douane, rederij en terminal
 • Een optimale planning voor achterlandpartijen.

 

Binnenkort berichtspecificaties

De berichtspecificaties voor het vernieuwde Voormelding Lading Import en Melding Lading Import komen op korte termijn beschikbaar voor zowel EDI als API. U ontvangt op dat moment van ons nadere informatie. Ons advies is om tijdig capaciteit te reserveren. Zowel voor uw eigen IT-ontwikkeling als het aansluiten op Portbase.

Bereid u tijdig voor

De invoering van ICS2 heeft ook impact voor uw klanten. Voor de ENS bijvoorbeeld heeft u van hen meer gegevens nodig. Uitgebreide informatie over ICS2 leest u op de website van de Europese Unie, in het Douanewetboek van de Unie en op de website van de Nederlandse Douane. Bijgaand vindt u een handig schema van de vernieuwde Portbase-dienstverlening. De komende maanden informeren wij u via meerdere kanalen uitgebreid over vervolgstappen. Heeft u voor nu nog vragen, dan kunt u terecht bij accountmanager Michiel de Ruijter van onze afdeling Sales via 088 – 625 25 00 of sales@portbase.com.
In nauwe samenspraak met de community ontzorgt Portbase u tijdig voor alle ICS2-veranderingen. Bovendien blijven alle data behouden voor optimaal hergebruik. Bestaande en toekomstige havenlogistieke processen maken wij samen met u steeds slimmer.