Update Brexit-service Import Status

In het kader van de Brexit heeft Portbase dit voorjaar de gratis service Import Status geïntroduceerd. Voordat een chauffeur naar een terminal vertrekt, checkt een vervoerder hiermee heel eenvoudig de douanestatus van de op te halen lading. Onnodige ritten en daarmee opstoppingen op de ‘Brexit-terminals’ worden zo voorkomen.

Informatie voor deelnemende vervoerders
De Brexit is momenteel nog geen feit. Binnen het Port Community System is Import Status echter al wel voor u geactiveerd. Verschillende shortsea-terminals hebben Import Status reeds geïmplementeerd voor het checken van de douanestatus van lading uit andere landen buiten de Europese Unie. Import Status kunt u zodoende nu al gebruiken voorafgaand aan uw bezoek. Het meest actuele overzicht van de ‘Brexit-terminals’ waar Import Status in gebruik is, vindt u 24/7 onze website. Na een mogelijke no-deal Brexit op 31 oktober 2019 wordt Import Status ook actief voor alle ferryterminals.

Informatie voor terminals
Import Status is onderdeel van ‘Get Ready for Brexit’: de Nederlandse ketenoplossing om ook na de Brexit lading snel van en naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen vervoeren. Shortsea- en ferryterminals die meedoen aan deze Brexit-oplossing kunnen voor een soepele doorstroming aan vervoerders de service Import Status bieden. Voor alle andere terminals is voor het checken van de douanestatus door vervoerders de service Melding Container Achterland beschikbaar. Import Status is een tijdelijke Brexit-service. Op termijn is de ambitie om deze service te integreren in een bredere dienstverlening, zoals Melding Container Achterland.

Get Ready for Brexit
31 oktober 2019 is de nieuwe deadline dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Voor het goederenverkeer via de Nederlandse havens betekent dit onherroepelijk douaneformaliteiten. Bij een zeer reële no-deal Brexit al direct op het moment van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. De in Get Ready for Brexit samenwerkende partijen blijven bedrijven in binnen- en buitenland daarom onverminderd oproepen om zich zo snel mogelijk aan te sluiten bij Portbase. Door deelname aan Import Status en de andere Brexit-services is men goed voorbereid voor de douaneverplichtingen die na de Brexit gelden in de Nederlandse havens. Samen voorkomen wij vertragingen!

Meer informatie
Meer informatie over Import Status en de andere Brexit-services vindt u op onze website en www.getreadyforbrexit.eu.