Verschuiving in prioriteiten achterlandprogramma betekent betalen voor Melding Container Achterland per 1 juli 2022

Portbase geeft, op verzoek van Havenbedrijf Rotterdam en Nextlogic, de komende maanden voorrang aan de implementatie van de integrale planning van Nextlogic. Dit heeft tot gevolg dat de volgorde van oplevering binnen het achterlandprogramma Data Fuel wordt aangepast. Om die reden kunnen achterlandvervoerders tot 1 juli 2022 zonder kosten gebruik blijven maken van de Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Road, Rail en Barge.

Samen slimmer verder in het achterland

Samen met achterlandvervoerders, het Havenbedrijf Rotterdam en andere stakeholders werkt Portbase de komende jaren aan verbeteringen, oplossingen en innovaties, met als doel om containervervoer via weg, water en spoor te optimaliseren. Dit alles komt samen in het programma Data Fuel waarbij de Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) het fundament vormt. De afgelopen maanden heeft Portbase haar achterlandvervoerders geïnformeerd over de oplossingen die dit programma nu en in de toekomst biedt en daarmee de keuze om de operationele kosten van MCA per 1 januari 2022 te gaan doorbelasten aan achterlandvervoerders.

Binnenvaart belangrijke schakel voor succes

Voor de containerbinnenvaart moet de integrale planning van Nextlogic zorgen voor ketenoptimalisatie in de Rotterdamse haven. Deze innovatieve werkwijze is een essentieel onderdeel binnen Data Fuel voor de binnenvaartsector.

Na een geslaagde pilot tussen Nextlogic, Portbase, een aantal terminals en barge operators is de roep van de markt om versneld op te schalen. Ervaring leert echter dat de marktimplementatie en -acceptatie van een integrale planning complex is. Het gaat hier naast het realiseren van technische koppelingen tussen systemen van verschillende partijen en het testen van de werking namelijk ook om een goede introductie en begeleiding van deze nieuwe manier van werken bij en tussen alle betrokken partijen.

Gewijzigde prioriteitstelling

Voor een succesvolle livegang is Nextlogic in een kritische fase beland. Zo laat de invoering lang op zich wachten, zijn er voldoende deelnemers nodig voor een goede werking en hebben de deelnemende bedrijven nu te maken met twee verschillende werkwijzen. Havenbedrijf Rotterdam en Nextlogic hebben afgelopen week een hulpvraag neergelegd bij Portbase en ons gevraagd voor de komende maanden alle benodigde begeleiding en aandacht te geven met als gezamenlijk doel de invoering en uitrol van de integrale planning van Nextlogic te versnellen. Portbase heeft hier gezien het belang en de waarde voor de binnenvaartsector en het havenbrede achterlandproduct gehoor aan gegeven.

Wat betekent deze keuze voor achterlandvervoerders

Dit besluit heeft gevolgen voor achterlandvervoerders. Concreet betekent dit:

  1. Prioriteit voor implementatie integrale planning Nextlogic
    Portbase wijzigt de volgorde binnen het programma Data Fuel. De begeleiding van de integrale planning van Nextlogic krijgt de komende maanden prioriteit. Daarna volgen de overige nieuwe functionaliteiten binnen het programma Data Fuel.
  2. Geen kosten voor achterlandvervoerders voor gebruik van de service MCA tot 1 juli 2022
    Om voorrang te kunnen verlenen aan de livegang van Nextlogic, is besloten het betalen voor MCA voorlopig uit te stellen tot het moment waarop Portbase zich weer kan richten op de volledige uitrol van Data Fuel. Portbase ziet grote waarde in dit programma maar wel met de volle aandacht en focus om de verwachtingen richting onze achterland community waar te kunnen maken. Havenbedrijf Rotterdam heeft toegezegd deze kosten 6 maanden te zullen blijven dragen. Achterlandvervoerders kunnen zodoende tot 1 juli 2022 zonder kosten gebruik blijven maken van de service MCA.
  3. Klanten van MCA ontvangen vanaf 1 januari 2022 wel een factuur
    Achterlandvervoerders ontvangen vanaf januari aanstaande wel maandelijks een factuur, echter ontvangen achterlandvervoerders tot 1 juli 2022 een ‘introductiekorting’, wat betekent dat tot deze datum geen kosten worden belast. Vanaf 1 juli 2022 worden deze kosten conform de prijsopgave weer in rekening gebracht

Portbase zal de komende maanden, met een andere volgorde, aan de slag gaan met de uitwerking van Data Fuel en de bijbehorende campagne lanceren zoals gepland. We realiseren ons dat deze ‘last minute’ wijziging voor klanten als een verrassing komt en dat we hierdoor sommige klanten zelfs in een lastig parket brengen. We willen echter benadrukken dat de uitgangspunten van Data Fuel, ondanks de gewijzigde prioritering, stevig overeind blijven staan en dat we hieraan blijven werken.  We zijn ervan overtuigd dat dit voor het totale achterlandproduct de beste keuze is.

Meer informatie

Heeft u vragen over de introductie van de integrale planning van Nextlogic of het uitstel van betalen voor de Portbase-service MCA?  Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord via 088 – 625 25 34 of sales@portbase.com.

Met vriendelijke groet,

Iwan van der Wolf
Managing Director Portbase