Melding Import Documentatie en Melding Export Documentatie wijzigen voor Brexit

Een no-deal Brexit komt steeds dichterbij. In het shortsea- en ferryverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk leidt dit onherroepelijk tot douaneformaliteiten. Samen met een groot aantal partijen werkt Portbase aan een ketenbrede oplossing om lading ook na de Brexit snel via de Nederlandse havens te vervoeren. Belangrijk onderdeel is het vernieuwen van onze services Melding Import Documentatie en Melding Export Documentatie.

Via beide services kunt u na de Brexit tevens douanedocumenten versturen aan shortsea- en ferryterminals. Alle ferryterminals in Nederland stellen dit verplicht; ook het merendeel van de shortsea-terminals heeft deze aanpak omarmd. Het via Portbase digitaal voormelden van de douanedocumenten voorkomt onnodig oponthoud in de Nederlandse havens en zorgt voor een correcte afhandeling van de douaneformaliteiten.

Snelle actie is vereist!
Deze flash geeft webklanten van Portbase nadere tekst en uitleg over de veranderingen. Let op: Voor het voormelden van importdocumenten bij shortsea- en ferryterminals moet u zich bovendien opnieuw bij Portbase aanmelden. Een no-deal Brexit vanaf 29 maart 2019 vereist van iedereen snel actie!

Melding Import Documentatie
Eind maart 2019 lanceren wij een nieuwe service Melding Import Documentatie 2.0. Belangrijkste vernieuwingen zijn:
• U kunt ook importdocumenten gaan voormelden bij ferryterminals. Dit gebeurt via het zendingsnummer (bestaande uit SCAC-code rederij, boekingsnummer en volgnummer). Bij containerterminals is dat nu het containernummer.
• Nadat u een voormelding heeft ingestuurd, kunnen terminals u een retourbericht sturen. U weet zo zeker dat uw melding in goede orde is ontvangen. Voor shortsea- en ferryterminals wordt dit retourbericht standaard onderdeel van de service. In het deepsea-vervoer is dit afhankelijk van de implementatie door de betreffende terminals.
• U en uw vervoerder(s) krijgen via de nieuwe service Import Status inzicht in de douanestatus op de terminal. U ziet of de importdocumentatie aanwezig is en/of een eventuele douaneblokkade geldt. U en uw vervoerder(s) weten zo of de lading op de terminal is af te halen.

Aansluiten gaat automatisch, maar…
Als webklant zetten wij u eind maart 2019 automatisch over naar Melding Import Documentatie 2.0. U hoeft hiervoor niets te doen. Maar let op!

Wilt u ook voormelden bij shortsea- en ferryterminals? Meld u direct aan!
Voor het vanwege Brexit voormelden van importdocumenten bij de (nieuw deelnemende) shortsea- en de ferryterminals, moet u opnieuw een aanvraagformulier invullen. Dit is nodig omdat u met de shortsea- en ferryterminals een nieuw, aanvullend terminalcontract dient af te sluiten. In overleg met de shortsea- en ferryterminals werkt Portbase aan één overkoepelend contract. Zo kunnen wij uw administratieve lasten nu en in de toekomst beperken.

U kunt zich hier direct registreren voor het – na de Brexit – voormelden bij shortsea- en ferryterminals. Zodra het overkoepelende terminalcontract voor u beschikbaar is, nemen wij contact met u op over uw definitieve aanmelding en de betaling van uw aansluitkosten.

Aansluitkosten voor Brexit
Als dochteronderneming van Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam is Portbase neutraal en werken wij kostendekkend. Vanwege al onze noodzakelijke Brexit-aanpassingen en -werkzaamheden aan de service Melding Import Documentatie 2.0 betaalt u voor aansluiting op de nieuwe shortsea- en ferryterminals t/m 14 maart 2019 eenmalig € 249,50 (ex. btw). Vanaf 15 maart 2019 wordt dit € 499 (ex. btw). De verwachte stormloop bij een no-deal Brexit noodzaakt ons extra capaciteit in te huren. Uw huidige abonnements- en gebruikskosten blijven ongewijzigd.

De nieuwe service Melding Import Documentatie 2.0 komt eind maart 2019 live.
Wel of geen no-deal Brexit per 29 maart heeft hierop geen invloed. De livegang gaat sowieso door.

Melding Export Documentatie
De voor Brexit benodigde wijzigingen in de service Melding Export Documentatie zijn beperkt. Alleen het veld Containernummer (11 posities) verandert in Transport Equipment ID (17 posities). Zo kunt u straks ook exportdocumenten voor trailervervoer via ferryterminals voormelden. In de webversie van Melding Export Documentatie is deze wijziging al doorgevoerd. U hoeft verder dus niets te doen. Net als in de containersector profiteren u en uw vervoerder(s) tevens automatisch van de uitgebreide track & trace mogelijkheden via de service Track & Trace Export.

Voor de Melding Export Documentatie betaalt u als bestaande gebruiker geen aansluitkosten en is het gebruik kosteloos.

Get Ready for Brexit
Alle informatie over de Nederlandse aanpak om na de Brexit snel via de Nederlandse havens te vervoeren, leest u op www.getreadyforbrexit.eu.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u weten welke Portbase-services nog meer relevant voor u kunnen zijn? Onze afdeling Sales helpt u graag. U kunt hen bereiken via 088 625 25 17 of sales@portbase.com.