‘Samen is toch wel het sleutelwoord’

Delen:

Portbase bestaat 20 jaar. Reden voor de digitale verbinder van bedrijven en organisaties in en rondom de Nederlandse havens om een flink aantal stakeholders in de havenlogistiek uit te nodigen om deze mijlpaal in gezamenlijkheid te vieren. Deze week was het zover.

Portbase gaat er prat op van en voor de havencommunity te zijn. Het vieren van het 20-jarig bestaan doe je dan ook samen, zo was de gedachte, in dit geval in de fraaie Balzaal van het Wereldmuseum in Rotterdam.

De gasten, veelal op directie- en bestuurlijk niveau actief in de havenlogistiek, zagen het gezamenlijke ook tot uiting komen toen Iwan van der Wolf, managing director van Portbase, kort het woord nam en Koen Overtoom en Allard Castelein, als vertegenwoordigers van respectievelijk het Amsterdamse en Rotterdamse havenbedrijf, nadrukkelijk betrok in zijn verhaal.

Voor iedereen beter maken

‘Samen is toch wel het sleutelwoord’, zo begon Van der Wolf. ‘Portbase staat voor het collectieve belang, voor de kernprocessen in de haven. Met het Port Community System van Portbase – kortweg het PCS – werken de havens samen, werken de havenmeesters samen en werkt de logistieke community samen.’ Van der Wolf stond ook stil bij de jarenlange samenwerking met de overheid en Douane. ‘We werken zij aan zij om het voor iedereen beter te maken.’

‘De kracht van Portbase komt van de kracht van de community’

Meer dan alleen een digitale infrastructuur

Trots klonk door in de woorden van Van der Wolf: ‘Hier staan we dan, met z’n allen, 20 jaar later. Inmiddels maken zo’n 5.000 bedrijven gebruik van Portbase. Ruim 25.000 gebruikers realiseren binnen het PCS zo’n 150 miljoen transacties op jaarbasis. Maar daarmee zijn we er niet. Portbase is tegelijkertijd uitgegroeid tot meer dan alleen een digitale infrastructuur. We hebben oplossingen gecreëerd voor de hele keten. Waarbij we niet alleen bouwden maar vervolgens ook zorgden voor de adoptie.’

Van der Wolf dankte alle aanwezigen voor de steun en samenwerking, die hij als ‘bijzonder’ bestempelde. ‘Zonder jullie hadden we hier niet gestaan. De kracht van Portbase komt van de kracht van de community.’

Problemen voor zijn

Aan Overtoom, vanaf het eerste uur betrokken bij Portbase, vroeg Van der Wolf vervolgens hoe hij terugkijkt op met name de eerste periode. ‘Ooit zijn we gestart met PortNET, vooral bedoeld voor de bulk, waar het Rotterdamse Port Infolink vooral voor containers was bedoeld. Op een gegeven moment kwam er steeds meer vraag uit de markt om vanuit efficiëntieoogpunt beide systemen samen te voegen. Dat hebben we toen gedaan, waardoor ons gezamenlijke doel – slimme havenlogistiek realiseren – direct in een stroomversnelling kwam.’

Van der Wolf vroeg Overtoom ook naar het belang van publiek-private samenwerking. ‘Je ziet de digitalisering steeds verder gaan. Vanuit de gedachte dat je problemen voor wilt zijn door zaken slimmer, efficiënter, goedkoper – kortom, beter – te organiseren met elkaar. Het is dan alleen maar logisch dat je ook inzet op publiek-private samenwerking, zoals we dat nu bijvoorbeeld zien bij het European Maritime Single Window.’

‘Het is alleen maar logisch dat je ook inzet op publiek-private samenwerking’

Enorme impact op de haven

Vervolgens was het woord aan Castelein. Hij benadrukte allereerst het belang van Portbase: ‘Mijn complimenten voor wat Portbase in de afgelopen 20 jaar heeft neergezet. De rol en waarde van Portbase in de haven zijn moeilijk te overschatten. Portbase stelt haar klanten in staat zo efficiënt mogelijk te handelen en daarmee heeft Portbase een enorme impact op de haven. Impact die naar mijn idee naar de toekomst toe alleen maar exponentieel zal toenemen.’

Castelein maakte daarbij ook een koppeling met het verduurzamingsvraagstuk. ‘De efficiëntie die Portbase brengt, is ook cruciaal om in de haven op duurzame wijze te kunnen acteren. Immers, als iets niet maximaal efficiënt is, is het niet duurzaam.’

Castelein besloot met het uitspreken van de hoop dat Portbase op digitaliseringsvlak nog meer de gids naar de toekomst gaat zijn. ‘Dat er een vergezicht wordt neergezet dat vervolgens door iedereen in de haven wordt omarmd, met het idee om havenlogistieke ketens nóg efficiënter te maken.’

‘Portbase heeft een enorme impact op de haven’

Nooit af

Mooie woorden van zowel Overtoom als Castelein die Van der Wolf alleen maar kon beamen. ‘Het PCS is een levend iets en daarmee nooit af. Laten we daarom met elkaar blijven kijken naar wat nodig is om de Nederlandse havens ook de komende 20 jaar te laten excelleren, door data met elkaar te blijven delen.’Meer van Portbase

  • Over ons

    We bouwen de slimste havencommunities. Samen vergroten we het potentieel van data voor ​​naadloze, duurzame en veilige goederenstromen.
  • Onze community

    Samen bouwen aan slimme platforms en communities die havens en logistieke ketens naadloos, duurzaam en veilig maken.​  Samen bouwen we de slimste havencommunities. Dat is onze missie. Een belangrijk woord in deze missie is samen, want Portbase werkt voor alle organisaties in onze community. Dit betekent dat we een neutrale positie innemen in de haven. Een dochteronderneming […]