Testfase gestart voor digitale verbinding tussen de zee- en binnenhavens

Delen:

Port-community-systemen Portbase en RPIS zijn een samenwerking gestart om de maritieme en achterland communities digitaal met elkaar te verbinden. Het doel hiervan is om de gegevensstroom tussen de Nederlandse zeehavens en de binnenhavens aan de Rijn te optimaliseren. Havenbedrijf Rotterdam, Duisport en Port of Switzerland ondersteunen dit project als aandeelhouders en treden op als ambassadeurs van het project.

Door de port-community-systemen van Portbase en RPIS (RiverPorts Planning and Information System) van RheinPorts aan elkaar te koppelen, kunnen de efficiëntie en transparantie in de logistieke ketens van de zeehavens tot in het achterland worden verbeterd. De naadloze uitwisseling van gegevens maakt het mogelijk om import- en exportprocessen te optimaliseren, de planning te verbeteren en het delen van informatie met stakeholders te vereenvoudigen. Dit helpt de complexiteit van de data uitwisseling in de logistieke keten te verminderen en biedt zo toegevoegde waarde aan rederijen, terminals, haven autoriteiten, verladers en andere betrokken partners. Met de start van de testfase is de eerste concrete implementatie van de intentieverklaring van de drie havens uit 2022 een feit.

In het ontwikkelen van de digitale verbinding, speelt het logistieke bedrijfsleven een grote rol. Een belangrijke partner in de testfase is Danser Group. Zij ondersteunen de eerste stappen van het initiatief. Op basis van de ervaringen uit de testfase worden vervolgens verdere ‘use cases’ ontwikkeld.

Het uiteindelijke doel is om een digitale corridor te creëren. Dit zorgt voor een probleemloze en veilige gegevensuitwisseling, minder complexiteit en meer efficiëntie voor de binnenvaart en de haven autoriteiten. De initiatiefnemers willen dat het initiatief zo snel mogelijk voordelen oplevert voor de logistieke gemeenschap. Daarom wordt de testfase eind 2024 afgerond, zodat de eerste opschaling in 2025 kan plaatsvinden. Samen met de gemeenschap willen de initiatiefnemers de digitale corridor tussen de binnen- en zeehavens succesvol tot stand brengen en zo de toekomst van de havenlogistiek verder vormgeven.Meer van Portbase

  • Over ons

    We bouwen de slimste havencommunities. Samen vergroten we het potentieel van data voor ​​naadloze, duurzame en veilige goederenstromen.
  • Onze community

    Samen bouwen aan slimme platforms en communities die havens en logistieke ketens naadloos, duurzaam en veilig maken.​  Samen bouwen we de slimste havencommunities. Dat is onze missie. Een belangrijk woord in deze missie is samen, want Portbase werkt voor alle organisaties in onze community. Dit betekent dat we een neutrale positie innemen in de haven. Een dochteronderneming […]