Pilot Melding Container Achterland (MCA) Barge in volle vaart

Voor een betere dienstverlening aan de containerbinnenvaart heeft Portbase de service Melding Container Achterland (MCA) Barge ontwikkeld. Deze vervangt half januari 2020 de service Barge Planning en is straks tevens de ingang naar de integrale planning van Nextlogic.

De voordelen van MCA Barge versus Barge Planning
Voor barge operators
1. U kunt naast de containerinformatie ook de bezoek- en rotatiegegevens van een binnenvaartschip vanuit uw inhuis-systeem naar Portbase sturen.
2. Terugkoppelingen en updates van terminals komen rechtstreeks in uw inhuis-systeem binnen. Aanvullend ter informatie:
o Portbase werkt aan een API-koppeling met Hutchison Ports ECT. Dit betekent ook actuele en uitgebreide containerstatusinformatie van deze containerterminal voor u direct inzichtelijk via MCA Barge.
o In de toekomst krijgt u (bij deelname aan Nextlogic) via MCA Barge tevens de planningsupdates van de integrale planning terug.
3. De service is opgezet vanuit uw werkproces. Uw planner heeft hierdoor meer overzicht en kan sneller en makkelijker werken.
Voor terminal operators
1. Uw werkvoorraad staat in de service gebundeld bij elkaar. Zo ziet u direct op welke zaken u actie moet ondernemen.

Pilot MCA Barge in volle vaart
Samen met barge operators Danser, DP World en terminal APM Terminals Rotterdam, is Portbase op 4 november jl. een ketenbrede pilot gestart voor het testen van de werking van MCA Barge in de praktijk. Diverse binnenvaartbezoeken zijn inmiddels succesvol verwerkt. Terminals APM Terminals Maasvlakte ll, RWG, ECT Delta, ECT Euromax en Uniport zijn inmiddels ook aangesloten bij de pilot. We schalen nu verder op met barge operators.

Januari 2020 iedereen automatisch over
De planning is dat we u als barge operator medio januari 2020 automatisch overzetten van Barge Planning naar MCA Barge. Hiervoor hoeft u in technische zin niets te doen en er zijn geen kosten aan verbonden. Voorafgaand aan deze overstap, stelt Portbase instructiematerialen ter beschikking die u helpen met het eerste gebruik van de MCA Barge webschermen.

Neem contact op met uw softwareleverancier
MCA Barge vergt een switch van EDI naar API. Hoe sneller u overstapt, hoe eerder u profiteert van alle voordelen. Start daarom samen met uw softwareleverancier of IT-afdeling zo snel mogelijk de voorbereidingen op. Vraag hier de API-specs aan bij Portbase.

Is uw software niet tijdig aangepast voor API’s?
Als u niet tijdig de switch naar API heeft kunnen maken, kunt u tijdelijk gebruikmaken van een door Portbase beschikbaar gestelde EDI-converter. Deze converter zet in EDI aangeleverde containergegevens automatisch om naar het nieuwe MCA-format. Lees hier de details. U kunt dan toch al met MCA Barge werken al profiteert u nog niet van alle voordelen van een volwaardige aansluiting. Deze tijdelijke oplossing is het eerste jaar gratis. Neem daarom contact op met uw softwareleverancier om zo snel mogelijk de overstap naar MCA Barge te kunnen maken.

Optimale doorstroming voor de containerbinnenvaart
Portbase en Nextlogic maken samen werk van een snellere en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. Via één ingang wordt digitale informatie-uitwisseling over schip en lading via Portbase gecombineerd met de integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken door Nextlogic. Alle informatie hierover leest u op de gezamenlijke website www.portbase-nextlogicverbinden.nl.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze Business Manager Ron Martens. U bereikt hem via 06 51 26 77 64 of r.martens@portbase.com.