53 Melding Bunkers

Het elektronisch voormelden van voorgenomen bunker activiteiten in de havens van Rotterdam en Dordrecht.

Voordelen

  • Minder administratief werk
  • Efficiënte afhandeling van de verplichte meldingen aan de Havenmeester en Douane
  • Overzichtelijke terugkoppeling van de Havenmeester en Douane

Elektronische bunkermeldingen
Melding Bunkers is de eerste stap naar volledig papierloos bunkeren. Elektronisch voormelden is een stuk efficiënter dan de huidige manier van werken en leidt tot een accurater, betrouwbaarder inzicht in geplande bunkeractiviteiten. Daarnaast kan er eenvoudiger informatie gedeeld worden. Zo is het mogelijk om met één handeling de data te versturen naar zowel Havenmeester als de Douane (optioneel). .

Melding Bunkers maakt het overbodig om met meerdere platformen te werken. Zo is het niet meer noodzakelijk gebruik te maken van VHF (Havenmeester) en Maritime Single Window (Douane).

Melding Bunkers is dé tool voor bunker barge operators die voorgenomen bunkeringen in Rotterdam en Dordrecht elektronisch willen aanmelden.

Kosten

Deelname aan de service Melding Bunkers is voor u gratis. Vanwege het strategisch belang van de service voor het functioneren van een haven worden de kosten gefinancierd uit de algemene inkomsten van de havenautoriteiten.

Zo sluit u aan

Meld u hier aan als nieuwe, of bestaande klant.

Voor deze service heeft u een persoonlijk IAMconnected-account nodig. Bekijk hier het stappenplan om uw account aan te maken.

Tijdens het registratieproces komen er verschillende rollen en verantwoordelijkheden naar voren. Hier ziet u, ter illustratie, verschillende registratie scenario’s.

 

 

Service aanvragen

Bestaande klant*:

Inloggen met IAMconnected

*Belangrijk: uw persoonlijk IAMconnected-account dient aan een organisatie gekoppeld te zijn. Bekijk hier hoe u dit kunt doen.

Nieuwe klant:

Registreren

Nadat u het registratieproces heeft doorlopen kunt u een service aanvragen. Meer informatie over het registratieproces leest u hier.

Support

Al klant en vragen over het gebruik? Ga naar support.

Support
  • Doelgroepen
    • Dienstverlener