Uitbreiding service Melding Import Documentatie

Onze service Melding Import Documentatie is uitgebreid. Per direct kunt u ook de Fiat Wegvoering en een Intracommunautaire transactie elektronisch voormelden bij de ECT-terminals.

De Fiat Wegvoering (code FWV) wordt gebruikt voor goederen waarvoor een invoeraangifte is opgemaakt, en een douaneverzegeling vereist is. Het gaat hier bijvoorbeeld om veterinaire zendingen. Deze containers moeten worden verzegeld voordat ze naar het keurpunt gaan. Andere voorbeelden zijn tankcontainers met residu en containers die zijn geselecteerd voor fysieke controle.

Door het voormelden van de Fiat Wegvoering doet u wel de benodigde vooraanmelding, maar wordt de douaneblokkade niet verwijderd uit het terminalsysteem. Dit geeft de aangever de zekerheid dat vervoerders zich voor het verlaten van de terminal melden bij de uitgaande Douane.

Een Intracommunautaire transactie (code ICT) betreft goederen die in het douanemanifest met de status C zijn aangegeven.

Het voormelden van een Fiat Wegvoering en/of Intracommunautaire transactie geldt op dit moment alleen voor de drie ECT-terminals in Rotterdam (Delta, City en Euromax).

Wij helpen u graag bij de aanpassing van uw contract
Voordat u via onze service Melding Import Documentatie de Fiat wegvoering en/of Intracommunautaire transactie kunt voormelden is een aanpassing nodig in uw contract met ECT voor het elektronisch indienen van douanedocumentatie. Robina Romani van onze afdeling Sales helpt u graag dit in orde te maken. U kunt haar bereiken via T 010 – 252 23 53 en E sales@portbase.com. Meer informatie over de service Melding Import Documentatie vindt u hier.