,

VS willen maritieme data gaan standaardiseren

Carl Bentzel van de Federal Maritime Commission (FMC) werkt in de Verenigde Staten aan een voorstel om het delen van data tussen maritieme partijen te bevorderen. In dat kader bezocht hij onlangs de Rotterdamse haven, om te vernemen hoe daar wordt omgegaan met maritieme data. Havenbedrijf Rotterdam en Portbase praatten Bentzel graag bij.

Met zijn Maritime Transportation Data Initiative (MTDI) onderneemt Bentzel een serieuze poging om in de Verenigde Staten tot gestandaardiseerde en geharmoniseerde maritieme data te komen.

Dat is volgens hem nodig om havenlogistieke partijen meer en betere maritieme data te laten delen met elkaar. Bijvoorbeeld over waar een schip zich op de oceaan bevindt en wanneer het zal aankomen, maar ook over het soort lading dat wordt vervoerd.

‘Met het MTDI willen we havenlogistieke ketens veel efficiënter laten functioneren’

Bentzel vertelt: ‘Nu is er nog te vaak sprake van een suboptimale situatie, omdat de data niet voorhanden of goed genoeg zijn. Met het MTDI willen we daarin verandering brengen en havenlogistieke ketens veel efficiënter laten functioneren.’

Onvoldoende voorbereid

Als voorbeeld noemt Bentzel de periode net na de pandemie, toen de Chinese goederenstromen naar de rest van de wereld snel in omvang toenamen. ‘We wisten van tevoren dat dit stond te gebeuren, maar toch waren we er in de Verenigde Staten onvoldoende op voorbereid. Simpelweg omdat we niet precies genoeg wisten wanneer de bulk van de Chinese containers zou aankomen.’

Met het MTDI schetst Bentzel een beeld van tijdige communicatie en verregaande transparantie door de keten heen

Hij vervolgt: ‘Dit zorgde, toen de piek eenmaal daar was, voor een snel oplopende congestie in onze havens, mede door een gebrek aan chassis. Terwijl we dit – in ieder geval deels – hadden kunnen voorkomen als we op tijd over voldoende kwalitatieve data hadden beschikt en deze mee hadden kunnen nemen in onze planningen.’

Gemeenschappelijke basis

Met het MTDI schetst Bentzel een beeld van tijdige communicatie en verregaande transparantie door de keten heen. Mogelijk gemaakt aan de hand van API’s, autorisatieregisters en kwalitatief hoogwaardige data, gestoeld op de standaarden van de Digital Container Shipping Association (DCSA).

‘Wij geloven erg in een coalition of the willing’

Deze vereniging is in 2019 opgericht door een aantal grote rederijen, specifiek met het doel om zonder winstoogmerk en op onafhankelijke wijze standaarden op te stellen voor de maritieme sector. ‘Met deze gemeenschappelijke technologische basis is ketensamenwerking eerder en beter mogelijk te maken’, zo verklaart Bentzel de keuze voor de standaardenset van DCSA.

Zonder verplichting

Vooralsnog gaat het MTDI uit van de bereidheid bij havenlogistieke partijen om op vrijwillige basis gebruik te gaan maken van de aangeboden standaarden. ‘Wij geloven erg in een coalition of the willing. Zolang iedereen zich focust op het grote gezamenlijke voordeel en er vanuit die gedachte de schouders onder zet, is ons voorstel zeker realiseerbaar. Ook zonder verplichting.’

Internationale schaal

Het MTDI heeft in de eerste plaats betrekking op de grote(re) havens in de Verenigde Staten, zoals die van Long Beach en New Jersey. Tegelijkertijd denkt Bentzel al verder, buiten de eigen landsgrenzen.

Bentzel kijkt met veel interesse naar belangrijke havens buiten de VS, zoals die van Rotterdam

Hij is ervan overtuigd dat het brengen van standaardisatie en harmonisatie in havenlogistieke ketens nog beter rendeert als dit op internationale schaal gebeurt. Bentzel kijkt dan ook met veel interesse naar belangrijke havens buiten de Verenigde Staten, zoals die van Rotterdam. ‘Ik wil van de beste leren’, stelt Bentzel, gevraagd naar de keuze om juist deze haven te bezoeken.

Voorstander van havenbedrijven

In zijn gesprek met Havenbedrijf Rotterdam en Portbase geeft Bentzel aan voorstander te zijn van havenbedrijven die een belangrijke rol spelen bij de (door)ontwikkeling van een haven – zoals in Rotterdam het geval is. Dat maakt het zijns inziens eenvoudiger om concepten zoals voorgesteld in het MTDI praktijk te laten worden.

‘We merken bij iedereen die we spreken dat ze in dit concept geloven’

‘Het is uiteindelijk aan de havens zelf om ons voorstel, nadat het is aangenomen, verder te brengen. En dat lukt nu eenmaal sneller en beter als dit centraal aangestuurd gebeurt, bijvoorbeeld vanuit een havenbedrijf. In ons land is dat echter geen vanzelfsprekendheid, sommige havens zijn bijvoorbeeld deels eigendom van een terminal.’

Juiste richting

Het gesprek met Havenbedrijf Rotterdam en Portbase beschouwt Bentzel als waardevol. ‘Het is goed om te horen hoe het hier is georganiseerd, waar de haven mee bezig is en naartoe beweegt. Dat sterkt mij in de gedachte dat wij ook die kant op moeten.’

In de Verenigde Staten ligt het MTDI nu op de bureaus van een aantal congresleden en wordt bekeken in welke mate er politieke steun bestaat voor dit voorstel. Bentzel heeft hierin alle vertrouwen: ‘We merken bij iedereen die we spreken dat ze in dit concept geloven. Ze zien in dat de voorgestelde richting de juiste is. Om data in beweging te krijgen, maar vooral ook om daarmee onze havenlogistiek verder te versterken.’