Vernieuwen samen met partners

De primaire taak van Portbase is het verbeteren van de kernprocessen in de havenlogistieke ketens. Dit gebeurt via de voor iedereen beschikbare services in het Port Community System (PCS)  In het containerachterlandvervoer is Melding Container Achterland (MCA) het instrument hiervoor en het middel om voortdurend te vernieuwen.

Portbase biedt daarnaast via Platform Solutions ruimte voor partijen met nieuwe innovatieve ideeën. Bovenop de bestaande kernprocessen in de havenlogistiek kunnen dergelijke partijen de basisinfrastructuur van het PCS desgewenst gebruiken voor het realiseren van hun plannen. Samen is op die manier innovatie te versnellen.
Meer van Portbase