1 Melding Afvalstoffen

Bij elk bezoek van een zeeschip efficiënt de afvalstoffen aan boord opgeven.

Voordelen

 • Eenvoudig melden van alle aan boord aanwezig afvalstoffen
 • Aparte taak in Melding Schip
 • Eenvoudig zicht op status van meldingen
 • Via het Port Community System één ingang voor alle verplichte scheepsmeldingen

Via Melding Afvalstoffen voldoet u eenvoudig aan de verplichting om bij ieder scheepsbezoek de Havenmeester conform EG Richtlijn 2010/65 de afvalstoffen aan boord te melden. De werking van de service is volledig toegespitst op de praktijk. De kapitein van het schip vult via een door Portbase beschikbaar gestelde Excel-template de melding in. Deze importeert u vervolgens rechtstreeks in Melding Afvalstoffen en verstuurt u van hier uit direct naar het Port Community System. Overtikken is niet nodig.

Onderdeel Melding Schip

Melding Afvalstoffen is een aparte taak binnen Melding Schip. Hierdoor is de service makkelijk toegankelijk en heeft u eenvoudig zicht op de status van uw meldingen. Melding Afvalstoffen is geschikt voor alle havens waarvoor u Melding Schip gebruikt.

Vooraankondiging

Afvalinzamelaars krijgen via de service Melding Afvalstoffen automatisch een melding van de afvalstoffen die zij van boord moeten halen.

Kosteloze deelname

Deelname aan de service Melding Afvalstoffen is voor u gratis. Vanwege het strategisch belang van de service voor het functioneren van een haven worden de kosten gefinancierd uit de algemene inkomsten van de havenautoriteiten.

Zo sluit u aan!

Voor deze service gelden vanuit onze partners in de logistieke keten aanvullende eisen. Bekijk het Stappenplan aansluitproces om te lezen wat u moet doen voordat u gebruik kunt maken van onze service.

Service aanvragen

Bestaande klant*:

Inloggen met IAMconnected

*Belangrijk: uw persoonlijk IAMconnected-account dient aan een organisatie gekoppeld te zijn. Bekijk hier hoe u dit kunt doen.

Nieuwe klant:

Registreren

Nadat u het registratieproces heeft doorlopen kunt u een service aanvragen. Meer informatie over het registratieproces leest u hier.

Support

Al klant en vragen over het gebruik? Ga naar support.

Support

Voor ladingtype

 • Containers
 • Bulk
 • Doelgroepen
  • Agent
  • Rederij, cargadoor